Fundația Orange

„Papucii lui Abu-Cassem” de Heinrich Zimmer (Text auxiliar)

Concurs

Paun Oana Irina

Trimis la 11.02.2020

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Lecția aceasta este una de formare de priceperi și deprinderi în rândul elevilor și tratează în mod punctual Textul narativ literar, mai exact evidențierea particularităților acestui tip de text pe un text la prima vedere. De asemenea, am urmărit și utilizarea mijloacelor de învățământ moderne prin intermediul acestei lecții.


Alte materiale educaționale


Documente


Acest fișier powerpoint este parte integrantă a proiectului de lecție încărcat mai sus și cuprinde următoarele informații: date despre autorul textului, textul-suport, dicționarul, obiectivele lecției și tema pentru acasă.


Paun Oana Irina, profesor de Limba și literatura română

Școala Gimnazială „Nicolae Crevedia”, România, Cartojani, Giurgiu

Trimis la 11.02.2020 - 18:51


Materiale similare

Textul dramatic

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII

Materialul, elaborat în conformitate cu prevederile programei, oferă elevilor de clasa a VII-a posibilitatea explorării, însușirii și consolidării noțiunilor despre textul dramatic în vederea atingerii unui nivel intermediar de deținere a competențelor specifice 2.1. și 2.3. din programă.

Pronumele

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII

Materialul, elaborat în conformitate cu prevederile programei și vizând atingerea unui nivel intermediar de deținere a competențelor specifice 4.1., 4.2., 4.3. și 4.4. din programă, propune elevilor de clasa a VII-a inițierea, exersarea, consolidarea cunoștințelor despre pronume.