Fundația Orange

Comunicate de presă


800 de noi resurse digitale educaționale pe platforma Digitaliada

800 de noi resurse digitale educaționale pe platforma Digitaliada

Profesorii Digitaliada au creat 131 de noi teste cu ajutorul Kahoot!, Quizizz și Socrative, și 123 probleme de mate cu aplicația GeoGebra. Plus 550 noi exerciții de matematică pe platforma de Learning Management System „Învățare și Testare online”.

București, 5 martie 2020. Orice școală din mediul urban sau rural care își propune să introducă metode digitale de predare poate găsi pe www.digitaliada.ro atât indicații tehnice pentru crearea unui laborator digital cât și resurse utile pentru profesorii care doresc să introducă digitalul în metodele lor de predare.

Fundația Orange anunță adăugarea din luna martie a peste 800 de noi materiale educaționale în limba română pe platforma națională Digitaliada. Noile materiale sunt create pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor elevilor pentru învățământul gimnazial și pot fi folosite gratuit atât de către profesori, la clasă, cât și de către copii, pentru auto-evaluare.

Profesorii Digitaliada au creat 131 de teste și evaluări semestriale în format digital, dezvoltate cu ajutorul aplicațiilor Kahoot!, Quizizz și Socrative. Totodată, au fost create 123 de probleme de matematică pentru ciclul gimnazial, demonstrate cu ajutorul aplicației GeoGebra, pentru a fi utilizate în al doilea semestrul din anul școlar 2019-2020

Iar în cadrul platformei de Learning Management System „Învățare și Testare online” Digitaliada, au fost adăugate 550 noi exerciții de matematică, pe diferite grade de dificultate pentru ciclul gimnazial.

Toate materialele dezvoltate de profesorii Digitaliada, sub coordonarea expertului educațional Adina Roșca, au fost aplicate deja la clasă, în cele 50 de școli Digitaliada și le oferă elevilor posibilitatea unei abordări graduale în învățarea matematicii.

„Profesorii Digitaliada creează și publică în fiecare semestru noi resurse digitale, pe care le împărtășim în mod gratuit pe platforma proiectului. Invităm profesori, elevi și părinți din toată țara pe www.digitaliada.ro pentru a descoperi instrumentele digitale ce li se potrivesc materiei și anului de studiu în care sunt și în cea mai noua secțiune – „Învățare și testare online”, pentru un mod interactiv de predare, evaluare și testare, ce funcționează cu succes deja în peste 100 de școli.” – Amalia Fodor, director Fundația Orange.

Aceste materiale digitale nou create completează hub-ul digital educațional de pe www.digitaliada.ro, constituit din:

 

 

Pentru anul școlar 2019-2020, echipa Digitaliada recomandă 35 de aplicații digitale gratuite. Acestea urmăresc dezvoltarea gândirii algoritmice, prin aplicațiile de TIC, și dezvoltarea creativității și a înțelegerii logice prin aplicațiile de matematică.

 

Anexă – lista materialelor educaționale digitale:

 • 123 de probleme de matematică pentru ciclul gimnazial, demonstrate cu ajutorul aplicației GeoGebra, grupate în culegeri pe ani și semestre de studiu;
 •   

 • 550 exerciții de matematică, pe diferite grade de dificultate pentru ciclul gimnazial, disponibile în cadrul platformei de Learning Management System „Învățare și Testare online” Digitaliada
 •   

 • 58 teste în format digital pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor elevilor din ciclul gimnazial. Testele sunt dezvoltate folosind aplicațiile Kahoot!, Quizizz și Socrative și sunt sistematizate în 13 categorii, pe clase și materii diferite:
  •   

  • 41 de teste pentru Matematică, învățământ gimnazial:
   • clasa a V-a, semestrul I (numere naturale; operații cu numere naturale; puteri cu exponent număr natural; ordinea efectuării operațiilor; metode aritmetice de rezolvare a problemelor; divizibilitatea numerelor naturale);
   • clasa a V-a, semestrul II (fracții ordinare; operații cu fracții ordinare; operații cu fracții zecimale cu un număr finit de zecimale nenule; alte probleme cu fracții zecimale; elemente de geometrie; unghiuri; unități de măsură și recapitulare);
   • clasa a VI-a, semestrul I (mulțimi, mulțimea numerelor naturale, rapoarte și proporții; mărimi direct proporționale și invers proporționale);
   • clasa a VI-a, semestrul II (mulțimea numerelor întregi; mulțimea numerelor raționale; ecuații în Q; triunghiul; congruențe; triunghiuri particulare și recapitulare);
   • clasa a VII-a, semestrul I (mulțimea numerelor reale; patrulatere particulare; arii; cercul);
   • clasa a VII-a, semestrul II ( ecuații și sisteme de ecuații liniare I; asemănarea triunghiurilor; relații metrice în triunghiul dreptunghic, elemente de trigonometrie în triunghiul dreptunghic, patrulatere și recapitulare);
   • clasa a VIII-a, semestrul I (mulțimi de numere reale intervale; reguli de calcul în R;calcule cu numere reale reprezentate prin litere; rapoarte de numere reale reprezentate prin litere );
   • clasa a VIII-a, semestrul II (funcții; ecuații și inecuații (I); ecuații și inecuații (II); proiecții ortogonale pe un plan; prisma; piramida și trunchiul de piramidă și corpuri rotunde);

     

  • 17 de teste pentru Informatică și TIC, învățământ gimnazial:
  •  

 • 73 de evaluări semestriale în format digital pentru orele de matematică, ciclul gimnazial. Evaluările digitale sunt dezvoltate în aplicațiile Kahoot!, Quizizz și Socrative:

   

Despre Digitaliada
Programul Digitaliada, lansat în 2016, susține utilizarea instrumentelor digitale moderne în predarea disciplinelor Matematică și TIC. La nivel național, prin platformă, sunt puse la dispoziția publicului resurse digitale ce pot fi utilizate în procesul de predare-învățare. În plus, la nivel rural, 50 de școli gimnaziale beneficiază de echipamente și conținut educațional digital pentru orele de Matematică și Informatică.

Despre Fundația Orange
Fundația Orange este o organizație non-profit care se implică în viața comunității prin realizarea de proiecte de filantropie menite să aducă schimbări pozitive în viața persoanelor dezavantajate. În cei peste 8 ani de activitate, Fundația Orange a investit peste 6.5 milioane de euro in proiecte de educație digitală pentru persoane defavorizate și în proiecte de sănătate, educație, cultură în beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau de auz, în scopul integrării lor sociale. Pentru detalii, vizitați www.fundatiaorange.ro.