Fundația Orange

Adunarea a două numere în concentrul 0-100 fără trecere peste ordin

Concurs

Cîrlig Marian

Trimis la 09.04.2023

Matematică
MATEMATICĂ, I ÎNCEPĂTOR PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Material video pentru explicarea algoritmului de adunare a două numere în concentrul 0-100 fără trecere peste ordin. Resursa poate fi folosită în clasă și acasă.


Conținut video


Multimedia


Reursă video pentru demonstrarea algoritmului de adunare a două numere în concentrul 0-100 fără trecere peste ordin . Materialul este structurat în patru momente.
1. Reactualizarea noțiunilor de unități și zeci (scrierea pozițională a numerelor)
2, Prezentarea algoritului de calcul în linie
3. Prezentarea algoritmului de calcul ”unele sub altele”
4. Cod qr către un joc realizat în WordWall

Link către reursa de pe Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=I2iHDPA1zzw


Alte informații

Platforme și softuri folosite
Wevideo
www.wordwall.net


Cîrlig Marian, profesor de Altă disciplină

Gimnazială ”Dimitrie Ion Ghica” Radovanu, Radovanu, Călărași

Trimis la 09.04.2023 - 12:56


Materiale similare

Adunarea numerelor în concentrul 0-20 cu trecere peste ordin

Matematică
MATEMATICĂ, I

Material video pentru prezentarea algoritmului de adunare a două numere cu trecere peste ordin în concentrul 0-20. Resursa poate fi folosită pentru exemplificare în clasă dar și pentru lucru acasă.

Lecții filmate de matematică

Matematică
MATEMATICĂ, I

Lecții filmate de matematică pentru clasa pregătitoare:
- Compararea numerelor naturale
- Numerele pare și impare
- Numărare din 2 în 2