Fundația Orange

Algoritmi

Concurs

Mirela Sandru

Trimis la 13.02.2019

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, V MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Proiect didactic pentru unitatea de învățare Algoritmi cu următoarele conținuturi: Noțiunea de algoritm, Clasificarea datelor cu care lucrează algoritmii, Expresii, Medii grafice interactive.Aplicații


Galerie imagini, clic pentru zoom


link: https://prezi.com/7alabfxuiup1/edit/#19_33200095

Proiectul didactic ales pentru unitatea de învățare Algoritmi (Noțiunea de algoritm, Clasificarea datelor cu care lucrează algoritmii, Expresii, Medii grafice interactive) la disciplina Informatica și TIC are următorul argument:
- Informatica a pătruns astăzi în cele mai variate domenii, deci indiferent de profesia pe care o va alege un tânăr, la viitorul lui loc de muncă în mileniul III, cu siguranță va avea nevoie de cunoașterea modului de utilizare a unui instrumentar informatic;
- Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator, adică pregătirea elevilor astfel încât să poată beneficia de lumea calculatoarelor, respectiv să poată folosi posibilitățile asigurate de cultura informatică, trebuie să stea în atenția profesorului;
- Dezvoltarea gândirii algoritmice este un obiectiv la realizarea căruia informatica are o contribuție esențială și eficientă. Asemenea matematicii, informatica dezvoltă gândirea în general și are în școală, dar și în viața de zi cu zi, un rol esențial în procesul de învățare, în formarea caracterului și a personalității. Informatica dezvoltă gândirea algoritmică a elevilor prin rezolvări ale unor aplicații practice concrete;
- Educarea elevilor în spiritul unei activități desfășurate în grup, în colaborare se finalizează prin predarea informaticii orientată pe proiecte.
Datorită implicației pe care domeniul calculatoarelor o are azi în toate profesiile, rezultă caracterul ei interdisciplinar. Elevii trebuie să înțeleagă conexiunile dintre tehnologia informației/utilizarea calculatorului și societate și să fie capabili să se adapteze dinamicii schimbărilor determinate de aceste conexiuni.


Mirela Sandru, profesor de Informatică și TIC

Scoala Gim. , Romania, Baia Mare, Maramureș

Trimis la 13.02.2019 - 20:03


1 comentariu

avatar

logare

de Vio M | 30.10.2020 12:16

E nevoie de logare in Prezi, nu merge linkul si altfel?

Răspunde

Materiale similare

Orar Digital

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, V, VI, VII, VIII

Produsul reprezintă un orar digital pentru clasă, unde fiecare oră din anul școlar poate avea atașată tema, lecția, test sau teza, carnet de elev digital unde se pot introduce notele și se pot vizualiza imediat mediile și un chat pentru socializare și anunțuri.

Perimetre și arii

Interdisciplinar
MATEMATICĂ, V, VI, VII

O îmbinare a matematicii cu informatica, aplicația solicită construirea de figuri geometrice având anumite caracteristici folosind Blockly. Funcționează doar cu Internet Explorer.