Fundația Orange

Algoritmi și modele de algoritm

Concurs

Oana Ilie

Trimis la 05.02.2019

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, VI MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Acest proiect didactic le este util profesorilor de informatică din învățământul gimnazial. Este o lecție de consolidare și sistematizare prin recapitulare, utilizând mediul de dezvoltare Scratch.Proiecte didactice


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Multimedia


Disciplina: Informatică și T.I.C.
Titlul lecției: Algoritmi și modele de algoritm
Tipul lecției: De consolidare și sistematizare prin recapitulare - mediul de dezvoltare Scratch
COMPETENȚE GENERALE
Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informației
Formarea capacităților si deprinderilor de utilizare a unui mediu grafic-interactiv pentru exersarea algoritmilor
Formarea deprinderilor de a aplica etapele de rezolvare pentru cerințe simple, corespunzătoare unor situații familiare
Formarea capacităților de reprezentare a algoritmilor de prelucrare a informației pentru rezolvarea unor situații-problemă
COMPETENȚE SPECIFICE
Reprezentarea algoritmilor de prelucrare a informației pentru rezolvarea unor situații problemă
- obținerea rezultatelor, în funcție de diferite valori ale datelor de intrare, prin urmărirea “traseelor” de prelucrare pe o schemă logică dată sau pe un algoritm reprezentat în pseudocod
- reprezentarea cu ajutorul schemei logice și în pseudocod a unui algoritm descris în limbaj natural
- transformarea unui algoritm simplu reprezentat prin schemă logică în pseudocod, cu respectarea unor reguli elementare de lizibilitate
- identificarea structurilor corespunzătoare din pseudocod în cazul unor algoritmi simpli, cunoscuți, reprezentați în diverse limbaje de programare

OBIECTIVE OPERAȚIONALE
(O1) să definească noțiunea de algoritm
(O2) să enumere proprietățile algoritmului
(O3) să recunoască tipurile de structuri de operații utilizate în descrierea unui algoritm
(O4) să descrie modul de reprezentare grafică a unei structuri liniare sau de decizie
(O5) să descrie un algoritm în limbaj natural
(O6) să dezvolte probleme în mediul de dezvoltare SCRATCH pornind de la cele cunoscute deja


Alte informații

Proiectul didactic conține coduri utilizate în rezolvarea algoritmilor elementari.


Oana Ilie, profesor de Informatică și TIC

Gimnazială , ROMÂNIA, PLOIEȘTI, Prahova

Trimis la 05.02.2019 - 20:41


Materiale similare

Proiect de tehnologie didactică (Pledoarie pentru abordarea unei noțiuni din perspectivă transdisciplinară)

Interdisciplinar
INFORMATICĂ ȘI TIC, VI

Lumea modernă, dominată de tehnologie lasă din ce în ce mai puțin spațiu pentru manifestarea creativității elevilor, pentru ca ei să poată aborda într-o viziune unitară aspecte ale științei și ale artei. Am încercat realizarea unui proiect didactic care să îmbine noțiunile științifice și artistice.

Fișă de lucru - clasa a 6-a (2)

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, VI

Aplicația software specializată pentru realizarea unei prezentări, PowerPoint