Fundația Orange

Alterațiile muzicale - Clapele negre ale pianului

Concurs

Claudia Mazilu

Trimis la 12.01.2021

Educație muzicală
EDUCAȚIE MUZICALĂ, VI MEDIU PREDARE

Diezul, Bemolul si Becarul reprezintă alterații muzicale pe care le întâlnim peparcursul partiturii muzicale. Acestea, puse în fața unei note, îi modifică înălțimea înălțimea cu un semiton (ascendent sau descendent).


Conținut video


Multimedia


Lecție „Alterațiile muzicale” se află în sfera competențelor specifice de Educație muzicală la clasa a VI-a: 2. Operarea cu elemente de scris-citit și limbaj muzical.


Alte informații

Legătura dintre partea teoretică și practică este realizată cu ajutorul pianului, elementele noi expuse având aplicabilitate imediată.

Astfel, aflăm că aceeași clapă neagră a pianului poate avea două denumiri: una ce utilizează diezul, iar cealaltă bemolul.

În lecție sunt prezentate alterațiile:
- Diez - semnul grafic așezat în fața unei note ce face posibilă modificarea ascendentă a acesteia cu un semiton (practic, pus în fața unei clape albe, va reprezenta clapa neagră din dreapta acesteia);
- Bemol - semnul grafic ce face posibilă coborârea înălțimii acesteia cu un semiton;
- Becarul - semnul ce anulează efectul atât al bemolului, cât și al diezului.


Claudia Mazilu, profesor de Educație muzicală

Școala Italiană „Aldo Moro”, București

Trimis la 12.01.2021 - 18:56


Materiale similare

Natural, Harmonic and Melodic versions of a minor scale/Variantele naturale, armonice și melodice ale gamei la minor

Educație muzicală
EDUCAȚIE MUZICALĂ, IV, VI, VII, VIII

Aceasta este o lecție în limba englezã pentru elevii de liceu pe linia Cambridge care au ales muzica drept obiect de examen. Este o lecție care poate fi folositã și pe linie româneascã la clasele a VI-a și a VII-a de la școlile vocaționale sau generale.

Opera - originea și evoluția genului

Educație muzicală
EDUCAȚIE MUZICALĂ, IV, V, VI, VII

Set de materiale video aferente conținutului Opera - originea și evoluția genului, disciplina educație muzicală, clasa a VII-a