Fundația Orange

Apa, izvor al cunoașterii în literatură

Concurs

Laura Tudor

Trimis la 19.02.2018

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VIII MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Proiectul este un periplu prin textele literare studiate în școală sau din lista de lecturi suplimentare, ce evidențiază modul în care apa, elementul vital, este valorificat de scriitori în creațiile lor. Este interesant de observat că, apa, un element nesemnificativ aparent, devine un motiv indispensabil comprehensiunii semnificației textului literar.


Proiecte didactice


Documente


Este un proiect foarte util pentru clasa a VIII-a ce ajută atât profesorul în procesul instructiv - educativ, face o lecție de recapitulare să fie interactivă, cât și pentru elevii care doresc să-și sistematizeze cunoștințele prin compararea elementelor semnificative din diversele texte literare studiate.


Laura Tudor, profesor de Limba și literatura română

Liceul Teoretic ”Mihai Viteazul”, Romania, Caracal, Olt

Trimis la 19.02.2018 - 13:35


Materiale similare

Proiect didactic - Complement direct

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VIII

Complementul direct va fi predat intr-un mod interactiv si amuzant. Elevii vor pleca intr-o calatorie pe mare, utilizand o harta cu indicii care ii va conduce catre comoara (cunostintele acumulate pe tot parcursul orei).

Programa CDȘ "Literație multimodală"

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII, VIII

Programa disciplinei opționale Literație multimodală propune o abordare transcurriculară a conținuturilor, care vizează ariile curriculare Limbă și comunicare, Arte, Tehnologii, Om și societate.