Fundația Orange

Apele continentale

Concurs

Dobrea Ana-Maria

Trimis la 29.12.2020

Geografie
GEOGRAFIE, V MEDIU PREDARE

Lecție interactivă, în format multimedia, are coerență în prezentarea secvențelor lecției, este ușor de utilizat. Conține suport video, imagini, text informativ, harta geografică, schiță-desen, aplicații practice, chestionar-evaluare cu tipuri de itemi diferiți.Proiecte didactice


Documente


Disciplina: Geografie
Clasa: a V-a

Număr de ore/săptămână: 1

Unitatea de învățare: Terra – o planetă în transformare. Geosferele Terrei. Hidrosfera.

Competențe generale:

1.Prezentarea realității geografice, utilizând mijloace și limbaje specifice

Competențe specifice:

1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite

1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice observate direct sau indirect.

Activități de învățare:
- pronunțarea corectă a termenilor și a denumirilor geografice;
- completarea textelor lacunare cu termeni geografici specifici;
- gruparea unor termeni geografici pe baza unor criterii propuse;
- corelarea termenilor geografici cu elemente geografice specifice observate indirect (suporturi grafice, imagini, video);
- caracterizarea unor aspecte ale elementelor și fenomenelor geografice reprezentate pe suporturi variate (video, schițe, imagini), pe baza unui algoritm dat;
- prezentarea elementelor și a fenomenelor geografice percepute indirect reprezentate pe diferite suporturi (suport video, harta geografică, imagini, desen).

Resurse:
1. procedurale: explozia stelară, observația, explicația prin text, imagini;
2. materiale: video, imagini, text informativ, harta geografică, desen cu elementele unui râu;
3. temporale: 40 de minute;
4. forme de organizare: individual.


Dobrea Ana-Maria, profesor de Geografie

Școala Gimnazială Bucovăț, Craiova, Dolj

Trimis la 29.12.2020 - 16:22


Materiale similare

Apele continentale

Geografie
GEOGRAFIE, V

Lecție interactivă de predare-consolidare și evaluare a cunoștințelor
Disciplina: Geografie - clasa a V-a.

Dinamica scoarței terestre

Geografie
GEOGRAFIE, V

Materialul prezintă etapele lecției, sarcinile de lucru, evaluări formative pentru lecția Dinamica scoarței și structura internă a Pământului.