Fundația Orange

Aria patrulaterelor și aria triunghiului

Concurs

Dénes Margit

Trimis la 29.01.2022

Matematică
MATEMATICĂ, VII, VIII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Materialul conține deducerea tuturor formulelor pentru aria patrulaterelor și aria triunghiului cu ajutorul aplicației GeoGebra. Fișierele sunt realizate în mod interactiv, videoclipurile inserate au ca scop vizualizarea, înțelegerea și fixarea formulelor pentru arii.Conținut video


Link: https://www.geogebra.org/m/ezjtdeuu

Materialul este realizat cu ajutorul aplicației GeoGebra și conține mai multe fișiere, acestea fiind împărțite în șase capitole.
1) Deducerea formulelor pentru aria patrulaterelor
2) Deducerea formulelor pentru aria triunghiului
3) Formule de calcul prescurtat cu ajutorul ariilor
4) Alte formule pentru aria unui triunghi
5) Exerciții pentru fixarea formulelor
6) Probleme

Această resursă educațională poate fi folosită atât de către elevi și părinți, cât și de profesori. Temele sunt prezentate în mod interactiv care pot fi folosite atât în clasă, cât și acasă de către elevi.

La exercițiile pentru fixarea cunoștințelor, elevul primește un feedback imediat după ce a introdus rezultatul în caseta pentru răspuns. În felul acesta și părintele poate să facă o verificare, dacă copilul și-a însușit teoria necesară, fără să aibă neapărat cunoștințe în domeniu.


Alte informații

Am convingerea că parcurgând cu interes și seriozitate aceste fișiere, elevul este capabil să înțeleagă, să aplice și să fixeze noțiunile de arie. Videoclipurile sunt de maximum 5 minute, ele pot fi oprite și reluate de câte ori este nevoie.

La început am plecat de la situația de a acoperi un dreptunghi cu niște pătrate mici de 1 cm2, apoi celelalte formule le-am dedus cu ajutorul celor prezentate anterior.
Acest material dorește să ofere fiecărui elev din clasă, posibilitatea de a parcurge temele prezentate în ritmul propriu, în mod autonom.

Am inclus, tot aici, prezentarea formulelor de calcul prescurtat cu ajutorul ariilor, deoarece înțelegerea acestora este foarte ușor de urmărit cu ajutorul videoclipurilor.
În capitolul 4 deducerea formulei lui Heron poate fi interesantă pentru elevii capabili de performanță.

În ultimul capitol am prezentat câteva probleme la care se aplică formulele, proprietățile demonstrate în capitolele precedente. Rezolvarea acestora este realizată, de asemenea în mod interactiv, pașii apar în mod succesiv, permițând cititorului înțelegerea celor prezentate.


Dénes Margit, profesor de Matematică

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Miercurea Ciuc, Harghita

Trimis la 29.01.2022 - 08:06


Materiale similare

Funcțiile trigonometrice în triunghiul dreptunghic

Matematică
MATEMATICĂ, VII

În triunghiul dreptunghic lucrăm cu relațiile metrice și funcțiile trigonometrice exprimate cu ajutorul laturilor. În acest material găsim atât noțiuni teoretice, absolut necesare, cât și mai multe probleme rezolvate în întregime.

Operații cu fracții ordinare

Matematică
MATEMATICĂ, VII

In ciclul primar învățăm operații cu numere zecimale. În școala gimnazială apar numerele întregi și numerele raționale (adică fracțiile ordinare, fracțiile zecimale). Până terminăm școala vom oprea cu toate aceste numere.