Fundația Orange

Aria triunghiului; Aplicatie + Demonstratie

Concurs

Nicolescu Diana

Trimis la 14.03.2018

Matematică
MATEMATICĂ, VI, VII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Materialul conține două clipuri video. În primul se pleacă de la o situație practică ce necesită calcularea ariei unei suprafețe. Se "descoperă" formula ariei unui triunghi si se rezolvă problema inițială. În cel de-al doilea se fac câteva observații legate de înălțimile triunghiului, ortocentrul și formula ariei triunghiului.Conținut video


Multimedia


Acest clip își propune:

- Să ofere o demonstrație a formulei ariei unui triunghi. Consider că această abordare este naturală și poate fi înțeleasă de majoritatea elevilor.

- Să plece de la o situație problemă astfel încât elevii să înțeleagă utilitatea unei astfel de formule.

Profesorul poate decide cum să folosească aceste materiale în funcție de clasa la care predă. Clipurile pot fi folosite la clasă în timpul predării sau pot deveni un suport în învățare pentru elevi atunci când exerseaza acasă.

Plecând de la această idee, profesorul le poate propune elevilor diverse activități practice ce implică calculul ariei unor triunghiuri.


Nicolescu Diana, profesor de Matematică

Școala Centrală București, Romania, Bucuresti, București

Trimis la 14.03.2018 - 23:11


Materiale similare

Funcțiile trigonometrice în triunghiul dreptunghic

Matematică
MATEMATICĂ, VII

În triunghiul dreptunghic lucrăm cu relațiile metrice și funcțiile trigonometrice exprimate cu ajutorul laturilor. În acest material găsim atât noțiuni teoretice, absolut necesare, cât și mai multe probleme rezolvate în întregime.

Operații cu fracții ordinare

Matematică
MATEMATICĂ, VII

In ciclul primar învățăm operații cu numere zecimale. În școala gimnazială apar numerele întregi și numerele raționale (adică fracțiile ordinare, fracțiile zecimale). Până terminăm școala vom oprea cu toate aceste numere.