Fundația Orange

Artă digitală cu Weave Silk

Concurs

Gabriela-Violeta Tănăsescu

Trimis la 08.01.2021

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, V, VI, VII, VIII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Prezentarea propusă reprezintă o introducere în utilizarea aplicației interactive „Weave Silk: Interactive Generative Art”, instrument online pentru crearea artei digitale cu ajutorul căreia elevii reușesc să descopere expresii inedite, valențe și posibilități de exprimare nelimitate.Alte materiale educaționale


Galerie imagini, clic pentru zoom


Multimedia


Materialul educațional are ca subiect aplicația interactivă „Weave Silk”, instrument online pentru crearea artei simetrice, inclusiv a simetriei rotaționale.

Pe măsură ce elevii sunt implicați în diferite activități creative bazate pe utilizarea de informații care au ca rezultat produse în format digital, ei creează și împărtășesc mici opera de artă, învață importante concepte referitoare la artă/design, și în același timp învață să fie creativi, să gândească sistematic și să lucreze în echipă. Creațiile lor artistice sunt produse exclusiv - sau sunt modificate, prelucrate - printr-un proces computerizat.

Competența generală atinsă este „Elaborarea creativă de produse informatice care să valorifice conexiunile dintre disciplina Informatică și T.I.C. și societate”.

Linkul către prezentarea online, realizată în Google Slides, este: http://bit.ly/2Xjbsel

Obiectivele prezentării:
 Experimentarea modului în care aplicația Weave Silk este utilizată în mod interactiv pentru crearea de produse în format digital (control asupra culorii, simetriei, modul oglindire și modul spirală, etc. );
 Identificarea modalităților prin care creațiile artistice ale elevilor (mici opere de artă) sunt produse exclusiv, sau sunt modificate și prelucrate, printr-un proces computerizat;
 Diseminarea rezultatelor muncii depuse de elevi, a produselor digitale create, pe Internet.

În anul școlar 2020-2021 am utilizat aplicația propusă în procesul educațional, elevii dovedindu-se a fi deosebit de încântați și inspirați de opțiunile variate pe care aplicația Weave Silk o pune la dispoziție utilizatorilor pentru crearea artei digitale.


Gabriela-Violeta Tănăsescu, profesor de Informatică și TIC

Liceul Teoretic „Traian”, Constanța, Constanța

Trimis la 08.01.2021 - 13:15


Materiale similare

Informatică gimnaziu (programare C++)

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, V, VI, VII, VIII

Cartea „Informatică gimnaziu (programare C++)” se adresează elevilor care doresc să studieze elementele de bază ale algoritmicii și programării calculatoarelor, dar și celor care doresc să-și perfecționeze tehnica.

Blogul ARTelierul

Interdisciplinar
INFORMATICĂ ȘI TIC, V, VI, VII, VIII

Acest blog aparține filierei vocaționale cu profil artistic a Liceului Teoretic „Nicolae Titulescu” Slatina, județul Olt. Aici avem întâlniri virtuale, prezentăm conținuturi, avem abordări pedagogice, redactăm materiale didactice, planificări, ilustrăm informații și purtăm discuții pe teme și proiect.