Fundația Orange

Biletul, Afișul, Felicitarea

Concurs

Botgros Didina

Trimis la 04.05.2023

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II MEDIU PREDARE

Materialele video propuse pot fi folosite în activități de învățare care vizează scrierea unor mesaje simple, în diverse situații de comunicare, cu folosirea convențiilor limbajului scris.Conținut video


Galerie imagini, clic pentru zoom


Multimedia


Resursele tip video pot fi folosite atât în predarea tradițională, sincronă, cât și în cea asincronă.

Pornind de la elementele componente ale unui bilet, afiș sau felicitare și modelele prezentate în resursele video, elevii primesc ca sarcină de lucru crearea unor materiale variate, pentru o activitate specifică.

Abordarea temei este interdisciplinară, fiind construită în jurul faptelor concrete, din realitate, bazându-se pe principiul unității dintre senzorial si rațional, adică al intuiției. Astfel, calea spre învățare este conștientă, în urma sesizării informațiilor și modelelor prezentate.

Materialele video au fost incluse în lecții Livresq, care conduc, prin exerciții diverse, la consolidarea cunoștințelor.

Resursele pot fi dezvoltate și folosite la Comunicare în limba română, competența specifică
4.1 Scrierea unor mesaje în diverse contexte de comunicare și
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază - clasa a II-a, în dezvoltarea competenței generale 4. Redactarea de mesaje în diferite situații de comunicare

Se pot adapta cu ușurință și pentru clasa a III-a.


Alte informații

- biletul https://youtu.be/RqRbGipprlw
https://library.livresq.com/details/600066c89eb0b3000770bab9

- afișul https://youtu.be/vxZzDr581xQ
https://library.livresq.com/details/642d23d12b5ed10009dbddd9

- felicitarea https://youtu.be/Rb9CW6Q_SOM
https://library.livresq.com/details/6012d93401f06b0007654781


Botgros Didina

Aninoasa, Hunedoara

Trimis la 04.05.2023 - 10:48


Materiale similare

Somnoroase păsărele cu Scratch și Makey Makey

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, I, II, III, IV

Tutorial stem.Discipline integrate: inginerie, arte, coding, memorare, literație;

Buburuza de Eugen Jianu

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II

Un videoclip creat cu ajutorul platformei Fliki.ai, o exemplificare a modului in care putem crea ceva inedit, pe baza unui text ,cu ajutorul inteligentei artificiale si a unor materiale video suport.