Fundația Orange

București - capitala României

Concurs

Boian Aurelia Cornelia

Trimis la 29.01.2022

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, GEOGRAFIE, IV MEDIU PREDARE, EVALUARE

Lecție interactivă de predare-învățare-evaluare a cunoștințelor la Geografie, despre orașul București - capitala țării (localizarea geografică, atestarea documentară, evoluția de-a lungul timpului, importanța economică, socială, politică și culturală); evaluarea cunoștințelor se face prin chestionare interactive.Proiecte didactice


Link: https://library.livresq.com/details/6013330401f06b0007661627

Obiective:
- să localizeze, pe baza resurselor prezentate, așezarea municipiului București;
- să selecteze din sursele geografice date, informații despre orașul București (numele întemeietorului, atestarea documentară, forma de relief în care este așezat, râurile care îl străbat, împărțirea pe sectoare, instituții politice, culturale, obiective turistice etc.);
- să înțeleagă importanța economică, socială, politică și culturală a orașului;
- să completeze chestionarele cu informații desprinse din sursele prezentate.


Alte informații

Cuprins:
Să ne amintim!
Poziția geografică
Atestarea documentară
Importanța
Obiective turistice
Chestionar - Iată ce știu!
Spune-ți părerea despre poluarea orașului!
Vrei șă știi mai mult?
Tema de casă și încheierea lecției
Cuvinte cheie:
capitală, sector, instituție, metrou, metropolă, poluare


Boian Aurelia Cornelia, profesor de Educație civică / socială, Geografie, Istorie, Matematică, Limba și literatura română, Educație muzicală, Educație plastică, Educație tehnologică, Științe ale naturii

Școala Gimnazială Vad, Cetan, Cluj

Trimis la 29.01.2022 - 10:41


Materiale similare

(Premiat 2022, Proiectare didactică, I-IV) Munții Carpați

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, IV

Un material digital complex, un model de proiectare didactică a unei lecții la Geografie, constituită din predarea cunoștințelor despre Munții Carpați. Resursa educațională deschisă îmbină activitatea sincronă cu asincronă, facilitând elevilor învățarea conștientă și activă, inclusiv TIC.

Cuvântul – parte de propoziție

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, IV

Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: "A ști, a face, a fi împreună"
Subiectul lecției: Cuvântul – parte de propoziție
Tipul lecției: mixtă
Am folosit aplicațiile Nearpod și Wordwall.