Fundația Orange

Caleidoscop geografic

Concurs

Aurora Dumitrescu

Trimis la 09.01.2022

Geografie
GEOGRAFIE, V, VI, VII, VIII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Materialul este un site care cuprinde o colecție de animații, fișe de lucru, materiale de documentare, jocuri utile în predarea geografiei într-o manieră interactivă, vizuală, ludică.


Aplicații


Galerie imagini, clic pentru zoom


Link: https://sites.google.com/view/caleidoscop-geografic/acas%C4%83


Aurora Dumitrescu, profesor de Geografie

Colegiul economic Virgil Madgearu, Târgu Jiu, Gorj

Trimis la 09.01.2022 - 23:00


Materiale similare

Teste de geografie

Geografie
GEOGRAFIE, V

Materialele reprezintă teste interactive create în Power Point Macro ce ajută elevii în pregătirea unor concursuri de geografie. Testele conțin întrebări de tip ”drag and drop” sau ” fil in the blancks”. Unele oferă feedback (corect/incorect) sau punctajul final obținut.

Orar Digital

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, V, VI, VII, VIII

Produsul reprezintă un orar digital pentru clasă, unde fiecare oră din anul școlar poate avea atașată tema, lecția, test sau teza, carnet de elev digital unde se pot introduce notele și se pot vizualiza imediat mediile și un chat pentru socializare și anunțuri.