Fundația Orange

Campionii Matematicii

Concurs

Costică Ianculescu

Trimis la 22.01.2022

Matematică
MATEMATICĂ, I, II, III, IV MEDIU EVALUARE

Culegerea este interactivă și se dorește a fi un material deosebit de util atât elevilor, pentru pregătirea lor, cât și profesorilor, în cadrul orelor desfășurate online. Conținutul este structurat pe clase, fiecare test cuprinzând câte 5 itemi. Elevul primește feedback-ul imediat.


Aplicații


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Materialul este util elevilor și pentru pregătirea în vederea participării la concursuri.

Este elaborat conform curriculum-ului în vigoare și cuprinde itemi din toată materia clasei respective.

Deschiderea aplicației se face, după dezarhivare, cu ajutorul fișierului "index.html".


Costică Ianculescu, profesor de Geografie, Istorie, Matematică, Limba și literatura română, Științe ale naturii

Școala Gimnazială, Ziduri, Buzău

Trimis la 22.01.2022 - 20:11


Materiale similare

Teste recapitulative matematică clasa a III-a

Matematică
MATEMATICĂ, III

Materialul creat sub formă de site are ca scop realizarea unei colecții de teste pentru recapitularea noțiunilor importante la finalul clasei a III-a.

Dicționar matematic ilustrat

Matematică
MATEMATICĂ, I, II, III, IV

Materialul este util elevilor din ciclul primar pentru însușirea diferiților termeni matematici cu care operează zilnic.