Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2022-2023


Beclean, județul Bistrița-Năsăud

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean

„Școala șanselor egale”
Centrul asigură servicii educaționale și terapeutice elevilor cu cerințe educative speciale în vederea integrării lor școlare și socio-profesionale optime, conform principiului egalizării șanselor și al educației pentru toți.

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean

FOTO: Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean asigură servicii educaționale și terapeutice elevilor cu cerințe educative speciale


Despre localitate:

Beclean, cunoscut și ca „Beclean pe Someș”, este un oraș în județul Bistrița-Năsăud, Transilvania. Beclean are o populație de 10.930 locuitori și este un important nod de cale ferată. Localitatea este atestată documentar din 1235. Ca mijloc de protecție împotriva deselor incursiuni tătare au fost ridicate inițial palisade și valuri de pământ. Cetatea a fost construită ulterior, de către familia Bethlen, de care se leagă numele localității. În timpul revoltei curuților (1703-1711) cetatea a fost serios afectată. În anul 1848 generalul revoluționar Józef Bem a obținut la Beclean o victorie asupra trupelor imperiale austriece.

Despre școalăÎnființată în anul 1978 sub denumirea de Grădinița Specială Pentru Copii cu Deficiențe, centrul a trecut pe rând printr-o serie de transformări devenind pe rând Casa de copii preșcolari pentru deficienți, apoi Grădinița Specială, Școală Specială, iar din anul 2006 și până în prezent, unitatea poartă numele de Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean.

Despre Digitaliada:Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Beclean a înțeles importanța din ce în ce mai mare pe care tehnologia o manifestă în procesul educativ, de aceea a asigurat condiții optime de funcționare a internetului în școală și a dotat spațiile școlare cu echipamente tehnologice (calculatoare, laptopuri).

În acest context, resursele digitale devin un instrument de lucru adoptat la scară largă pentru a asigura un învățământ calitativ, care să corespundă noilor tendințe pedagogice și intereselor copiilor – de aici dorința Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Beclean de a oferi copiilor și profesorilor o Școală Digitaliada.

„Accesând acest proiect, ne dorim să îmbunătățim performanțele școlare ale elevilor noștri, învățându-i să utilizeze device-urile moderne, atât de necesare în vremurile noastre, care să le poată facilita inserția pe piața muncii, dar și în societate”, a declarat, prof. Rusu Gabriela.

Despre aspirațiile noastre:Scopul centrului este să ofere copiilor suport continuu, prin activități variate și atractive, astfel încât fiecare dintre ei să atingă nivelul maxim posibil de dezvoltare individuală. Activitățile școlare și extrașcolare se desfășoară într-un mediu dinamic, stimulativ, deschis, caracterizat printr-un grad ridicat de angajament, respect și sprijin reciproc, din partea tuturor cadrelor didactice. Date de contact:http://www.cseibeclean.ro

Director: prof. Rusu Gabriela

Director adjunct: prof. Lup Crina Gabriela