Fundația Orange

Media


Ciprian Ittu: „Pentru mine, GeoGebra repezintă modul ideal în care pot să predau copiilor geometria”

Ciprian Ittu: „Pentru mine, GeoGebra repezintă modul ideal în care pot să predau copiilor geometria”

Ciprian Ittu este profesor de matematică și TIC la Școala Gimnazială Nr. 1 din Poiana Mărului. Astăzi ne povestește despre ce a însemnat perioada predării online și ce este de făcut pe viitor pentru a susține elevii să învețe prin mijloace moderne.

„Personal, am fost mereu adeptul folosirii instrumentelor digitale în procesul de predare-învățare-evaluare” mărturisește domnul profesor Ciprian Ittu, care a susținut încă de la început implementarea proiectului Digitaliada în școala sa.

Așa cum ne-a povestit și cu alte ocazii, consideră platforma Digitaliada de învățare și testare online un real suport, cu atât mai mult în perioada desfășurării orelor online. „Pe lângă dotarea școlii și instruirea profesorilor de matematică și TIC pentru a utiliza cât mai bine intrumentele digitale la care au acum acces, marele beneficiu este platforma Digitaliada de învățare și testare online. Am aflat despre ea încă de la lansarea acesteia. Elevii, părinții și profesorii de la noi din școală au fost înrolați pe acestă platformă și au folosit-o încă dinainte de începerea pandemiei, iar în momentul în care nu am mai putut veni la școală, platforma a rămas singurul mod în care ne-am putut desfășura orele, de a ne întâlni cu elevii, de a ține legătura cu părinții în ceea ce privește evoluția copiilor la fiecare disciplină în parte.” 

Folosind platforma și înainte de pandemie, Ciprian Ittu a fost încă de la început familiarizat cu funcționarea acesteia și a putut să își susțină atât elevii, cât și colegii din școală și nu numai în adoptarea acesteia. De altfel, la finalul anului trecut, a oferit un set de sugestii și instrucțiuni utile despre modul în care platforma poate fi folosită pentru susținerea evaluărilor semestriale, din experiența proprie. „Am văzut ce înseamnă să dai teste și să ai rezultate imediate, putând da feedback instant și având posibilitatea să iau măsuri imediate. Am putut da teme și înainte de perioada pandemiei pe platformă, având astfel timp (fără să irosesc ora de predare) să corectez temeinic fiecare material, să pun răspunsuri vizibile și pentru părinți.”

Astfel, în perioada predării online, platforma a continuat să fie de ajutor pentru a comunica mai ușor cu elevii, părinții și restul profesorilor, iar Ciprian Ittu este convins de utilitatea folosirii acesteia pe termen lung: „Aș vrea să păstrăm obiceiul de a folosi platforma Digitaliada pentru pregătirea elevilor atât la ora de curs, cât și acasă pentru a face teme, pentru ca elevii să se poată pregăti la lecții, pentru a da teste, pentru a putea răspunde oricând anumitor întrebări.”

În același timp, perioada predării online a fost și o ocazie pentru cadrele didactice de a descoperi resurse digitale noi sau de a redescoperi aplicații și resurse folosite anterior, dintr-o altă perspectivă, așa cum s-a întâmplat pentru Ciprian Ittu:

„Predarea de acasă a debutat pentru toți profesorii cu momente de căutare de instrumente, de metode prin care să își predea lecția într-un mod cât mai apropiat de modul în care o făceau în clasă. Pentru mine, aplicația GeoGebra repezintă modul ideal în care pot să predau copiilor geometria. Mi-a fost prezentată amănunțit și am folosit-o pentru prima dată în cadrul seminariilor Digitaliada, iar pe platformă există ghiduri pentru utilizarea acesteia atât de elevi cât și pentru profesori, pentru fiecare clasă în parte. Elevii mei au îndrăgit-o rapid, ajungând să facem figurile problemelor în mod screenshare. E aplicația cu ajutorul căreia figurile de geometrie sunt realizate corect, iar corpurile geometrice pot fi rotite astfel încât elevii să poată vedea distanțe, diedre, secțiuni în corpuri etc.

O altă aplicație îndrăgită de copii este Tynker. Este o platformă educațională de programare care are ca scop realizarea de jocuri și programe de către copii. Proiectată și pentru elevii mici, această aplicație folosește blocuri de cod simple pentru a introduce gândirea algoritmică și elementele de bază ale informaticii. Elevii învață prin conectarea blocurilor de cod și aplică construcții precum structuri alternative și repetitive pentru a crea algoritmi care rezolvă problemele.”

Dincolo de folosirea acestor resurse digitale la clasă, însă, perioada pandemiei a ridicat și noi semne de întrebare cu privire la abordarea pedagogică a materiei și adaptarea acesteia pentru noile generații de elevi. Privind în urmă la anul școlar care s-a încheiat, domnul profesor Ciprian Ittu consideră că pandemia a fost, pentru profesori, ca o testare, urmată de o temă pe termen lung: „Acestă perioadă a confirmat faptul că societatea este într-o pemanentă schimbare, iar noi, profesorii, trebuie să ne adaptăm stilul de predare astfel încât să fim cât mai bine înțeleși de către elevii noștri.”