Fundația Orange

Civilizatii preistorice si antice

Alte resurse

Bratu

Trimis la 19.01.2020

Istorie
ISTORIE, VIII MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Materialul poate fi utilizat de catre profesori inainte si dupa parcurgerea capitolului Civilizatii preistorice si antice.


Proiecte didactice


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Competente urmarite

Competențe specifice:

1.3 Compararea unor opinii și argumente diferite referitoare la o temă de istorie;
2.1 Construirea unor demersuri de tip analitic cu privire la situații și contexte social-politice concrete;
2.2 Proiectarea unui demers de cooperare pentru identificarea și realizarea unor scopuri comune;
4.3 Analizarea punctelor de vedere similare, opuse și complementare în legătură cu fenomenele istorice studiate;

Competențe operaționale - elevii:

1.3 Formulează și exprimă opinii referitoare la civilizația geto-dacilor;
3.4 Analizează și compară evenimente, personaje sau fapte istorice pornind de la diferite surse de informații;
5.3 Dezvoltă încredere în capacitatea proprie de investigație;
2.2 Utilizeză limbajul de specialitate în prezentarea evenimentelor istorice vizate de temă;
2.2 Identifică și realizează scopurile comune prin cooperare;


Bratu, profesor de Istorie

Sc. Gimn. Sfântul Vasile, Romania, Ploiesti, Prahova

Trimis la 19.01.2020 - 18:09


Materiale similare

Unitatea de învățare: Evul Mediu românesc

Istorie
ISTORIE, VIII

Un model de proiectare pentru unitatea de învățare Evul Mediu românesc, clasa a VIII-a, realizat după noul curriculum, centrat pe formarea de competențe.

The Political Process and Citizens’ Voice in the European Union

Interdisciplinar
ISTORIE, VII, VIII

Elevii evaluează eficiența inițiativei civice europene ca o modalitate prin care cetățenii pot participa la procesul decizional al UE și își exprimă opinii argumentate cu privire la importanța dreptului la petiție ca mod de participare a europenilor la procesul politic al UE.