Fundația Orange

Civilizatii preistorice si antice

Alte resurse

Bratu

Trimis la 19.01.2020

Istorie
ISTORIE, VIII MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Materialul poate fi utilizat de catre profesori inainte si dupa parcurgerea capitolului Civilizatii preistorice si antice.


Proiecte didactice


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Competente urmarite

Competențe specifice:

1.3 Compararea unor opinii și argumente diferite referitoare la o temă de istorie;
2.1 Construirea unor demersuri de tip analitic cu privire la situații și contexte social-politice concrete;
2.2 Proiectarea unui demers de cooperare pentru identificarea și realizarea unor scopuri comune;
4.3 Analizarea punctelor de vedere similare, opuse și complementare în legătură cu fenomenele istorice studiate;

Competențe operaționale - elevii:

1.3 Formulează și exprimă opinii referitoare la civilizația geto-dacilor;
3.4 Analizează și compară evenimente, personaje sau fapte istorice pornind de la diferite surse de informații;
5.3 Dezvoltă încredere în capacitatea proprie de investigație;
2.2 Utilizeză limbajul de specialitate în prezentarea evenimentelor istorice vizate de temă;
2.2 Identifică și realizează scopurile comune prin cooperare;


Bratu, profesor de Istorie

Sc. Gimn. Sfântul Vasile, Romania, Ploiesti, Prahova

Trimis la 19.01.2020 - 18:09


Materiale similare

Constituirea României moderne - formarea statului național unitar

Istorie
ISTORIE, VIII PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Proiectul de lecție pentru disciplina Istorie propune îmbinarea metodelor tradiționale cu cele moderne și folosirea unor resurse tehnologice atractive, care să stimuleze interesul elevilor pentru studiul evenimentelor istorice din anul 1918 și conștientizarea importanței lor pentru dezvoltarea României moderne.

Un papuc interdisciplinar

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, MATEMATICĂ, ISTORIE, GEOGRAFIE, FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE, LIMBI MODERNE, VII, VIII MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Acest proiect didactic vă propune o călătorie în care să descoperiți caracterul proteic al papucului, într-un demers inter și transdisciplinar.