Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2022-2023


Făgăraș, județul Brașov

Colegiul Național „Radu Negru” Făgăraș

Cu o lungă istorie, liceul și-a păstrat renumele nu numai prin ținuta academica a profesorilor, dar și prin performantele elevilor.

Colegiul Național „Radu Negru” Făgăraș

Despre școală:

Cea mai veche instituție de învățământ secundar din Țara Făgărașului este Liceul „Radu Negru”. La 13 septembrie 1869, prin efortul cărturarului transilvănean Ion Codru Drăgușanu, vice-comitele (subprefectul) județului Făgăraș, a fost înființată „Școala capitală”(centrală), cu predare în limba română. Această școală superioară ortodoxă a funcționat sub diferite denumiri, dar cea mai reprezentativă a rămas cea dată de cărturar. Drăgușanu însuși i-a dat numele legendar Radu Negru.

Școala avea caracter confesional și a funcționat cu 4 clase și 3 învățători pe lângă biserica ortodoxă din Ulița Grecilor, stradă care astăzi poartă numele cărturarului. Apoi i s-au adăugat două clase de liceu și o școală pentru adulți. La înființarea acestei unități de învățământ românesc au contribuit cu sume importante de bani mari personalități ale culturii românești: Ion Heliade Rădulescu (președintele Academiei Române), Simion Bărnuțiu, George Barițiu, Timotei Cipariu, August Treboniu Laurian, Florian Aaron, mitropolitul Andrei Șaguna, Vasile Alecsandri, V .A. Urechia, Titu Maiorescu, ș.a. Au mai contribuit: Camera Legislativă a României și consiliile județene Muscel, Argeș, Prahova și Buzău.

În luna octombrie 1919, după Marea Unire, liceul „Radu Negru” se redeschide în localul gimnaziului de Stat, construit între 1907 și 1919. În anul școlar 1919-1920, cursurile s-au predat numai în limba română, școala funcționând cu clasele I-VIII de liceu (corespunzătoare claselor V-XII de astăzi). Scopul principal al școlii superioare, create în 1869, a fost preluat cu succes de către Liceul „Radu Negru”.

În perioada 1919-1940, această școală se constituie ca un liceu de elită. Existau în țară doar 25 de astfel de licee. Selecția pentru admiterea elevilor în liceu, dar și pe parcursul anilor de studiu era deosebit de severă. De exemplu, în anul școlar 1920-1921, în clasa I (corespunzătoare clasei a V-a de astăzi) au fost înscriși 175 de elevi, iar după șapte ani de studiu, în clasa a VIII-a, au mai rămas doar 27. Pentru evaluarea activității corpului profesoral, ministerul trimitea în liceele de elită mari personalități ale culturii române. Astfel Liceul „Radu Negru” a fost vizitat și evaluat elogios de următorii profesori universitari: Nicolae Iorga, Ovid Densusianu, Mihail Dragomirescu.

La începutul anului școlar 2022-2023, în cadrul instituției activează 84 de cadre didactice, cu o certă vocație, dintre care 69 de cadre titulare, 3 cu doctoratul, 55 cu gradul didactic I, 9 având gradul didactic al II-lea și 2 cu definitivatul. Astăzi, colegiul are 55 de clase în care activează 1490 elevi de la clasa pregătitoare ciclul primar până la clasa a XII-a. De asemenea, elevii au la dispoziție săli de clasă, dotate cu videoproiectoare și ecrane de proiecție și au conexiune la internet; 3 laboratoare școlare; 8 cabinete școlare; două săli de sport și două terenuri de sport; o sală de festivități; două biblioteci; o cantină școlară.

Despre oraș:

Făgărașul este un municipiu de categoria a III-a, obținând acest statut în anul 1979. Municipiul Făgăraș aparține din punct de vedere administrativ județului Brașov, județ cu o poziție centrală în cadrul teritoriului țării.

În cadrul județului Brașov, municipiul Făgăraș este al doilea oraș ca mărime și este situat în partea sud-vestică a acestuia în zona central nordică a depresiunii cu același nume, delimitată natural de Munții Făgărașului și ai Perșanilor și de râul Olt care curge pe sub marginea sud-estică și sudică a Podișului Târnavelor.

Având o altitudine cuprinsă între 424 - 441 m Făgărașul este străbătut de la est - vest de DN1 și se află la o distanță de 66 km de Brașov și 76 km de Sibiu, fiind cel mai apropiat municipiu de „Km 0 al României”.

Despre Digitaliada:

De-a lungul deceniilor, liceul „Radu Negru” devine un principal factor de cultura, centrul vieții spirituale din Țara Făgărașului. Liceul a păstrat filonul spiritual de românească simțire, perpetuându-l prin azi spre viitor. Numărul mare de absolvenți, între care personalități de marca ale vieții sociale, culturale, politice românești, este un argument suprem pentru prestigiul incontestabil al acestei scoli, în țară și dincolo de granițele ei. Programul Digitaliada îi motivează și îi susține să fac din școală un loc în care istoria și tehnologia se întâlnesc la mijloc.

Contact:

Adresa: Str. Școlii nr. 1, Făgăraș, jud. Brașov, cod poștal 505200
Telefon/fax: 0268-211774, 0268-211768
Website: www.radunegru.ro
E-mail: cn_radu_negru@yahoo.com