Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2022-2023


Comănești, județul Bacău

Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești

„Unde școala se ivește pământul se îmbogățește.”

Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești

Despre școală:

Școala cu clasele I-VIII „Dimitrie Ghica” (fostă nr. 2) este o școală relativ nouă, ea ființând din anul școlar 1973-1974 ca unitate de sine stătătoare. La începuturile sale a funcționat în cadrul actualului Colegiu tehnic „Dimitrie Ghica” (fostul Liceu Teoretic) încă din anul 1956.

În perioada 1956-1961 a funcționat cu 10 clase la învățământul primar cu un număr de 259 elevi și 8 clase la învățământul gimnazial cu un număr de 239 elevi. În perioada 1957-1962 au existat 6 clase la învățământul primar cu 179 elevi și 4 clase la învățământul gimnazial cu 153 elevi.

Proiectele din cadrul școlii urmăresc dezvoltarea de competențe precum: dezvoltarea abilităților de comunicare verbală, manifestarea unui comportament social activ și responsabil, adecvat unei lumi în schimbare, formarea abilităților de emitere a judecăților de valoare, formarea abilității de utilizare a internetului.

Despre oraș:

Orașul este amplasat pe ambele maluri ale râului Trotuș, în Depresiunea Comănești din Carpații Orientali, între Munții Goșmanu, Munții Berzunți, Munții Nemira și Munții Ciucului. Este străbătut de șoseaua națională DN12A, care leagă Oneștiul de Miercurea-Ciuc. La Comănești, din acest drum se ramifică șoseaua națională DN2G, care duce la Moinești și Bacău.

Zona orașului Comănești a fost locuită încă din perioada neolitică. Rămășițe din această perioadă au fost găsite în satul aparținător Vermești. Numele orașului vine de la antroponimul Coman, cu sufixul -ești. Acest tip de derivare indică faptul că locul era ocina (moștenirea) urmașilor unui Coman.

Prima atestare documentară a orașului Comănești este din anul 1409, în perioada domniei lui Alexandru cel Bun. În urma unor cercetări arhivistice, cel mai vechi document referitor la localitatea Comănești ar fi o scrisoare din 23 iunie 1606, a căpitanului Ioan Matireș către căpitanul Ion Pettky, în care se precizează că traseul dinspre Dunăre spre Transilvania este cel mai sigur prin Comănești.

Despre Digitaliada:

Înscrierea în concursul Digitaliada va contribui în mod decisiv la îmbinarea armonioasă a predării clasice cu digitalul, ceea ce reprezintă cheia succesului în formarea elevilor. Participarea profesorilor la cursurile oferite de Digitaliada va însemna posibilitatea de a-și dezvolta competențele digitale, pentru a avea la îndemână instrumente digitale variate prin intermediul cărora să realizeze un demers didactic în egală măsură atractiv și eficient.

Prin implementarea programului Digitaliada la noi în școală dorim să încurajăm folosirea conținutului digital educațional la clasă de către cadrele didactice și „îmbrățișarea" metodelor de lucru alternative cu scopul de creștere a performanțelor școlare ale elevilor și integrarea lor într-o societate dinamică și schimbătoare.

Contact:

liceucomanesti.ro