Fundația Orange

Comportamentul față de animale

Concurs

Elena Iorgulescu

Trimis la 10.01.2021

Dezvoltare personală
DEZVOLTARE PERSONALĂ, I, II ÎNCEPĂTOR CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Audierea poeziei „Cățelușul șchiop” de Elena Farago, întrebări legate de poezie, de comportamentul față de animale, fișă digitală, cântec


Alte materiale educaționale


Multimedia


O activitate potrivită pentru orice clasă.

Link: https://read.bookcreator.com/ZHSIPcepioRI6k94toO0zDWXd4e2/ZMh_MQt3SU-bv4IePBDZKA


Elena Iorgulescu, profesor de Matematică, Limba și literatura română, Dezvoltare personală, Muzică și mișcare

Școala Gimnazială „Grigorie Ghica Voievod”, București

Trimis la 10.01.2021 - 17:18


Materiale similare

„Ce mă ajută să învăț?”

Dezvoltare personală
DEZVOLTARE PERSONALĂ, II

Este o lecție integrată, care prin activitățile variate propuse vizează formarea de abilități și atitudini de învățare, autocunoaștere și întărirea stimei de sine.

Maramureș, colț de rai!

Interdisciplinar
EDUCAȚIE CIVICĂ / SOCIALĂ, II

Maramureș plai cu flori! Exemple de bune practici ale elevilor clasei a II-a de la Școala Gimnazială Oncești, județul Maramureș. Această lecție poate fi folosită în orele de consiliere și orientare atât la clasa a II-a cât si la alte clase din ciclul primar.