Fundația Orange

Construcții geometrice cu rigla și compasul

Concurs

vasea_13

Trimis la 22.02.2020

Matematică
MATEMATICĂ, VII, VIII ÎNCEPĂTOR PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Concepută în anul 2002 ca și propunere de CDȘ, "Construcții geometrice cu rigla și compasul" s-a bucurat de un real succes în rândul elevilor de clasa a VII-a sau a VIII-a în forma prezentată dar, cu mici ajustări, se poate adapta cu ușurință și la nivelul clasei a VI-a sau la nivel de liceu sau școală profesională.


Alte materiale educaționale


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Concepută în anul 2002 ca și propunere de CDȘ, "Construcții geometrice cu rigla și compasul" s-a bucurat de un real succes în rândul elevilor de clasa a VII-a sau a VIII-a în forma prezentată dar, cu mici ajustări, se poate adapta cu ușurință și la nivelul clasei a VI-a sau la nivel de liceu sau școală profesională.

În sprijinul acestui demers, din anul 2018 tema propusă este însoțită de un suport de curs ("Construcții geometrice cu rigla și compasul-abordări metodice") publicat sub forma unei cărți. Utilizarea unor softuri educaționale, precum GeoGebra, în implementarea acestui opțional, face ca succesul sa fie garantat.


Alte informații

Studiul matematicii în școala generală, ca și celelalte discipline, ar trebui să pună accent mai mult pe aspectul calitativ al conținuturilor care să dezvolte ca și competențe esențiale creativitatea, inițiativa, gândirea logică, spiritul de echipă, autocunoașterea și capacitatea de autoformare continuă.

Este cunoscut faptul că majoritatea rezultatelor teoretice din geometria elementară sunt obținute pe baza unor raționamente ce au ca suport material anumite configurații geometrice iar exactitatea realizării acestora constituie o bună „materie primă“ pentru alte raționamente geometrice.

Tot cunoscut este și faptul că un desen bine realizat poate reprezenta jumătate din rezolvarea unei probleme de geometrie. Acest fapt presupune existența unui buchet minimal de cunoștințe geometrice deja existent și o îndemânare pe măsură în folosirea instrumentelor geometrice.

Opționalul Construcții geometrice cu rigla și compasul propus pentru clasa a VIII-a are ca scop să completeze programa de matematică cu acele cunoștințe, deprinderi și competențe ce țin de aspectul practic al problemelor teoretice prezentate în cadrul orelor de geometrie, relevant în diferite domenii precum agrimensura, construcția de locuințe, modă, decorațiuni interioare sau de altă natură, tâmplărie, tinichigerie, mecanică, electricitate și tehnicii în general, întrucât, din diverse motive, o parte a absolvenților clasei a VIII-a din mediul rural se vor opri la nivelul unei școli profesionale sau de ucenici unde elevul învață o meserie și își poate folosi aceste cunoștințe în activitatea practică, în cadrul comunității, după terminarea școlii.


vasea_13, profesor de Matematică

Scoala Gimnaziala , Romania, Piatra Neamt, Neamț

Trimis la 22.02.2020 - 07:26


Materiale similare

Funcțiile trigonometrice în triunghiul dreptunghic

Matematică
MATEMATICĂ, VII

În triunghiul dreptunghic lucrăm, de regulă, cu relațiile metrice și funcțiile trigonometrice exprimate cu ajutorul laturilor. În acest material avem lucruri teoretice, absolut necesare despre aceste funcții trigonometrice, dar și mai multe probleme rezolvate în întregime.

Google Site în Educație

Interdisciplinar
MATEMATICĂ, V, VI, VII, VIII

În timpul predării online cu ajutorul paginii Google Site am creat o culegere de exerciții online pentru materia limba și literatura maghiară maternă. Pe această pagină am creat și am grupat exerciții, filme, video și materiale didactice auxiliare (Liveworksheet, Quizizz, Mentimeter, Learningapps).