Fundația Orange

Construiește o piramidă și desfășurarea ei în plan în GeoGebra

Alte resurse
Trimis la 17.07.2019

Matematică
MATEMATICĂ, VIII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR


Tutoriale


Multimedia


Trimis la 17.07.2019 - 18:09