Fundația Orange

Conversiunea

Concurs

Anca-Teodora Andreescu

Trimis la 16.01.2022

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VIII MEDIU EVALUARE

Este un proiect didactic de evaluare care are ca principal obiectiv evaluarea cunoștințelor elevilor legate de conversiune. Am utilizat o serie de instrumente digitale iar captarea atenției este sugestivă deoarece am transformat valorile morfologice în personaje de poveste.


Proiecte didactice


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Acest proiect didactic de evaluare, Conversiunea urmărește:
Competențe specifice:

4.1. folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice complexe ale limbii române literare, pentru înțelegere corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative
4.3. analizarea elementelor de dinamică a limbii prin utilizarea achizițiilor de sintaxă, morfologie, fonetică, lexic și semantică
4.5. dezvoltarea gândirii logice și analogice prin utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în limba română literară, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții


Obiectivele evaluării:

O1. Să definească conversiunea;
O2. să identifice valorile morfologice analizate ;
O3. să recunoască valorile morfologice formate prin conversiune ;
O4. să construiască enunțuri în care să integreze anumite valori morfologice;
O5. să diferențieze tipurile de conversiune.


Strategia didactică:

a) Metode si procedee: conversația, exercițiul, analiza gramaticală;
b) Forme de organizare: sincron
c) Resurse:
- materiale: test de evaluare alcătuit cu ajutorul platformei google, google forms
- temporale: 40’
- umane: colectivul clasei a VIII-a


Evaluare: proba scrisă, on-line utilizând aplicația google forms


Anca-Teodora Andreescu, profesor de Limba și literatura română

Școala Gimnazială „Vasile Lucaciu”, Someșeni, Satu Mare

Trimis la 16.01.2022 - 16:18


Materiale similare

Proiect didactic Derivarea

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI, VII, VIII

Materialul reprezintă un proiect didactic cu tema Derivarea, lecție de predare, dar și de consolidare a cunoștințelor, potrivită pentru clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a. Competență generală este utilizarea corectă și adecvată a limbii române în receptarea și producerea mesajelor.

Proiect didactic - Caracterizarea lui Harap-Alb

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI, VII, VIII

Materialul reprezintă un proiect didactic cu tema Caracterizarea lui Harap-Alb, lecție de predare, dar și de consolidare a cunoștințelor. E potrivită pentru clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a. Competențe generale - Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare.