Fundația Orange

Coordonate șii arii

Concurs

Daly Marciuc

Trimis la 31.01.2022

Matematică
MATEMATICĂ, VII MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Aplicația interactivă "Coordonate și arii" vizează consolidarea cunoștințelor elevilor de clasa a VII-a legate de coordonate în plan, simetrii față de axe și calculul ariilor unor triunghiuri.


Alte materiale educaționale


Multimedia

https://www.geogebra.org/m/jus6dwnq

Link aplicație: https://www.geogebra.org/m/jus6dwnq

Aplicația conține cinci sarcini de lucru și poate fi utilizată în GeoGebra Classroom. Astfel profesorul va putea urmări ritmul în care fiecare elev completează sarcinile de lucru. La fiecare rulare a aplicației datele sarcinilor de lucru se vor modifica.

Prima cerință
Fiind reprezentat un punct A cu coordonate întregi aleatorii, se cere repoziționarea unui punct dat M astfel încât acesta să ocupe poziția simetricului punctului A față de axa Ox. La poziționarea corectă a punctului M, fața afișată în panoul din dreapta al aplicației devine zâmbitoare. Se cere introducerea abscisei și ordonatei simetricului punctului A față de axa Ox în cele două casete. La acționarea butonului de verificare, aplicația oferă feedback. În cazul în care răspunsul nu a fost corect, elevul poate reintroduce cele două coordonate.

A doua cerință
Este similară cu prima, dar se referă la simetria față de axa Oy.

A treia cerință
După ce elevul poziționează punctele M și N astfel încât acestea să coincidă cu simetricele punctului dat A față de cele două axe de coordonate, se cere calculul ariei triunghiului dreptunghic determinat de punctul A și simetricele sale față de axele de coordonate. Elevii vor introduce rezultatul în caseta corespunzătoare. La acționarea butonului de verificare aplicația oferă feedback.

A patra cerință
Se dau trei puncte A, B și C cu coordonate întregi aleatorii, astfel încât una din laturile triunghiului ABC să fie paralelă cu una din axe. Se cere determinarea ariei triunghiului. După acționarea butonului de verificare aplicația oferă feedback.

A cincea cerință
Este similară cu a patra, dar niciuna din laturile triunghiului nu mai este paralelă cu una din axe. Pentru calculul ariei triunghiului elevul primește următoarea indicație: poate să scadă din aria unui dreptunghi ariile unor triunghiuri dreptunghice.


Alte informații

Cele cinci sarcini de lucru sunt ordonate în ordinea crescătoare a gradului de dificultate. Prin lansarea aplicației în GeoGebra Classroom, fiecare elev poate să parcurgă sarcinile de lucru în ritm propriu, iar profesorul poate urmări în timp real progresul fiecărui elev.

Aplicația realizată în GeoGebra este disponibilă la următorul link: https://www.geogebra.org/m/jus6dwnqDaly Marciuc, profesor de Matematică

Colegiul Național Mihai Eminescu, Satu Mare

Trimis la 31.01.2022 - 19:53


Materiale similare

Funcțiile trigonometrice în triunghiul dreptunghic

Matematică
MATEMATICĂ, VII

În triunghiul dreptunghic lucrăm, de regulă, cu relațiile metrice și funcțiile trigonometrice exprimate cu ajutorul laturilor. În acest material avem lucruri teoretice, absolut necesare despre aceste funcții trigonometrice, dar și mai multe probleme rezolvate în întregime.

Google Site în Educație

Interdisciplinar
MATEMATICĂ, V, VI, VII, VIII

În timpul predării online cu ajutorul paginii Google Site am creat o culegere de exerciții online pentru materia limba și literatura maghiară maternă. Pe această pagină am creat și am grupat exerciții, filme, video și materiale didactice auxiliare (Liveworksheet, Quizizz, Mentimeter, Learningapps).