Fundația Orange

Criterii de divizibilitate cu 2, 5, 10

Concurs

Olinici Rodica

Trimis la 17.04.2023

Matematică
MATEMATICĂ, V MEDIU PREDARE

Materialul propus reprezintă o prezentare a lecției cu titlul: Criterii de divizibilitate cu 2, 5, 10. Mi-am dorit să captez atenția elevilor prezentând respectiva temă astfel încât să fie înțeleasă, în mare măsură, de la prima expunere. Aplicațiile practice prezentate sunt relevante.


Alte materiale educaționale


Documente


Materialul prezintă criteriile de divizibilitate cu 2, 5, 10 și exemplele relevante cu ajutorul cărora elevii să înțeleagă ușor, de la prima expunere, noțiunea de divizibilitate (cu 2, 5, 10).

Utilizând tehnologia, demersul didactic are ca rezultat înțelegerea noțiunii de divizibilitate într-un mod confortabil și care să stimuleze învățarea. Se dobândesc competențele specifice, dar și competențele digitale exersând deprinderi matematice.

În realizarea materialului am arătat cum pot fi folosite într-o lecție resursele educaționale deschise. Elevii pot fi provocați, îndemnându-i să propună exemple, asemănătoare, de aplicații pentru criteriile de divizibilitate cu 2, 5, 10 și să le prezinte în aceeași manieră (format ppt).


Olinici Rodica, profesor de Matematică

Școala Gimnazială , Galați

Trimis la 17.04.2023 - 14:56


Materiale similare

Operații cu numere naturale

Matematică
MATEMATICĂ, V, VIII

Acest material reprezintă o scurtă recapitulare a materiei de clasa a V-a referitoare la numerele naturale. Este realizat in format Word și în format digitatal sub forma unui Google Forms.

Divizibilitatea numerelor naturale

Matematică
MATEMATICĂ, V, VI, VIII

Acest material este un rezumat al noțiunilor legate de divizibilitate, cuprinde itemi ușori de tip alegere multiplă și itemi medii de tip rezolvare de probleme.