Fundația Orange

Criterii de divizibilitate cu 2, 5 și 10

Concurs

Dologa Paulina

Trimis la 10.01.2021

Matematică
MATEMATICĂ, V ÎNCEPĂTOR PREDARE

Este o lecție de predare realizată cu ajutorul aplicației quizziz care poate fi utilizată atât sincron cât și asincron. Lecția presupune implicarea elevilor în deducerea noilor concepte și poate fi accesată cu ajutorul link-ului:Alte materiale educaționale


Galerie imagini, clic pentru zoom


Lecția poate fi accesată

Este o lecție de predare a criteriilor de divizibilitate cu 2, 5 și 10 care respectă etapele cadrului ERR.

Astfel, plecând de la ceea ce elevii cunosc despre verificarea relației de divizibilitate între două numere, aceștia vor fi încurajați să descopere modalități rapide de a verifica dacă un număr este divizibil cu 2, cu 5 sau cu 10.

După fiecare criteriu dedus, elevii au exersat răspunzând la câteva întrebări, iar în etapa reflecției, au completat un jurnal de învățare.


Dologa Paulina, profesor de Matematică

Școala Gimnazială, Tureac, Bistrița-Năsăud

Trimis la 10.01.2021 - 16:30


Materiale similare

Operații cu numere naturale

Matematică
MATEMATICĂ, V, VIII

Acest material reprezintă o scurtă recapitulare a materiei de clasa a V-a referitoare la numerele naturale. Este realizat in format Word și în format digitatal sub forma unui Google Forms.

Divizibilitatea numerelor naturale

Matematică
MATEMATICĂ, V, VI, VIII

Acest material este un rezumat al noțiunilor legate de divizibilitate, cuprinde itemi ușori de tip alegere multiplă și itemi medii de tip rezolvare de probleme.