Fundația Orange

Cum măsurăm distanțe și suprafețe în Google Earth

Concurs

Spiridon Nicolae

Trimis la 14.12.2021

Interdisciplinar
GEOGRAFIE, ALTĂ DISCIPLINĂ, V, VI MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Acest material face parte dintr-o serie de lecții din cadrul disciplinei Geografie asistată de calculator (o disciplină opțională, creată de mine, pentru clasele de gimnaziu).


Conținut video


Multimedia


În cadrul opționalului, elevii au ocazia de a opera cu noțiuni și procedee rezultate din interacțiunea mai multor discipline (geografie, tehnologia informației, matematică, economie și istorie).


Spiridon Nicolae, profesor de Geografie, Altă disciplină

Colegiul Titulescu, Brașov

Trimis la 14.12.2021 - 17:39


Materiale similare

Încălzirea globală - video interactiv

Geografie
GEOGRAFIE, V

Acest video interactiv poate fi folosit la clasă pentru dinamizarea activității. În timpul filmului vor apărea teste, imagini, jocuri de completare, adevărat sau fals pe care elevii vor trebui să le rezolve. Diferența față de un video obișnuit e că elevii vor fi activi, fiind nevoiți să rezolve teste.

O formă modernă de prezentare a evenimentelor istorice

Interdisciplinar
ISTORIE, V, VI

O lecție din cadrul disciplinei opționale integrate, pentru ciclul gimnazial (Geografia asistată de calculator).