Fundația Orange

Curcubeu peste Carpați

Concurs

Didina Botgros

Trimis la 13.02.2019

Altă disciplină
ALTĂ DISCIPLINĂ, V MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

O aplicație simplă – TCV – un PowerPoint prin care se poate prezenta un proiect realizat la clasă.Aplicații


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Modelul “Turul Clasei Virtuale” pornește de la premisa că profesorii învață de la profesori în propriul mediu de lucru, învață colaborând, ceea ce reprezintă un puternic catalizator pentru îmbunătățirea activităților școlilor.
CURCUBEU PESTE CARPAȚI este un proiect de grup, în care două clase din școli diferite colaborează on-line. Elevii își prezintă localitatea și școala în cel mai atractiv mod. Proiectul este structurat pe culorile unui curcubeu ce leagă două localități din țară, aflate în două depresiuni intramontane aflate la distanță considerabilă una de cealaltă.
Proiectul pe care îl propunem acum derivă din nevoia de autocunoaștere și cunoaștere reciprocă, din necesitatea ca elevii noștri să facă schimburi de păreri on-line, să exerseze abilități de comunicare utilizând facilitățile noilor tehnologii, în cadrul unui opțional integrat la clasa a V-a.
Proiectul urmărește crearea unui cadru instituționalizat de implicare responsabilă a elevilor de vârstă școlară în acțiuni de explorare, cunoaștere, menținere, protecție și promovare a valorilor de mediu locale, formarea și dezvoltarea abilităților de utilizare a computerului si a programelor software în vederea realizării produselor proiectului și a unui schimb de informații între elevii școlilor partenere.


Didina Botgros

Școala Gimnazială Sf.Varvara Aninoasa, Romania, Aninoasa, Hunedoara

Trimis la 13.02.2019 - 19:16


Materiale similare

Un loc pentru activități extrașcolare și extracurriculare - Google Site

Interdisciplinar
MATEMATICĂ, V, VI, VII, VIII

Acest Site Google conține proiecte pentru activități extrașcolare și extracurriculare. Site-ul a fost creat în limba maghiară, deoarece aparținem minorităților maghiare. Cu ocazia Zilei Minorităților Naționale am organizat un program cultural în limba română care poate fi accesat aici.

Bonjour, ma planète! (Bună ziua, planeta mea!)

Interdisciplinar
LIMBI MODERNE, V, VI, VII, VIII

Bonjour, ma planète ! (Bună ziua, planeta mea!) este un site interdisciplinar în limba franceză, centrat pe natură, viața pe pământ și pe problemele mediului înconjurător. Reprezintă o aplicație coerentă, interactivă, ludică, ce aduce într-un singur loc resurse deosebit de numeroase despre natură.