Fundația Orange

Curriculum adaptat pentru elev cu CES, Educație tehnologică și aplicații practice, clasa a V-a

Concurs

Marinela Mocanu

Trimis la 20.05.2023

Educație tehnologică
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, V ÎNCEPĂTOR PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Pentru elevii cu CES se elaborează curriculum adaptat de către profesorii care predau la clasă, cu sau fără sprijinul profesorului itinerant.



Proiecte didactice


Documente


În elaborarea Curriculumului adaptat se identifică obiective/competențe specifice corelate cu conținuturi curriculare adecvate și adaptate posibilităților intelectuale ale elevului, respectiv cu contextul în care se desfășoară actul didactic.

Prima pagină cuprinde informații despre elev, diagnostic, o scurtă descriere a deficiențelor de învățare identificate.

Pentru fiecare competență specifică din programă, se stabilesc activități de învățare, metode și mijloace de realizare, metode și instrumente de evaluare.
Programa adaptată este apoi avizată de directorul școlii.


Marinela Mocanu, profesor de Informatică și TIC, Educație tehnologică

Școala Gimnazială „Aurelian Stanciu” , Salcea, Suceava

Trimis la 20.05.2023 - 20:56


Materiale similare

Planificare calendaristică și proiectarea unităților de învățare, disciplina Educație tehnologică și aplicații practice, cu integrarea resurselor educaționale deschise

Educație tehnologică
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, V

Documentele de planificare/proiectare respectă programa școlară și propun folosirea la clasă a manualului de ETAP, clasa a V-a, Editura Aramis, pentru care sunt coordonator al echipei de autori. În proiectarea unităților de învățare sunt integrate RED-uri, reaizate în calitate de expert RED

Educație tehnologică și aplicații practice, clasa a V-a, Planificare semestrială și proiectarea unităților de învățare

Educație tehnologică
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, V

Materialul propus este planificarea semestrială și proiectarea unităților de învățare la Educație tehnologică și aplicații practice, clasa a V-a.