Fundația Orange

Cuvânt, sunet și imagine

Concurs

Cîrlig Marian

Trimis la 09.04.2023

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, I ÎNCEPĂTOR CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Resursă sub formă de joc pentru Comunicare în limba română la clasa I pentru formarea compenteței de identificare a cuvintelor, silabelor și sunetelor din cadrul propozițiilor.


Alte materiale educaționale


Multimedia


Cuvânt, sunet și imagine – joc realizat în Geanial.ly și descărcat sub formă de arhivă pentru rulare off-line (dezarhivare șu rulare prin fișerul genially din folderul dezarhivat)
Cuprinde:
-trei momente a câte cinci sarcini de învățare fiecare pentru identificarea sunetului la început sau sfârșit de cuvânt: *selectarea unei imagini ce reprezintă un cuvânt ce începe/se termină cu sunetul ... ,
*”Da” sau ”Nu” pentru anumite afirmații (cuvântul .... începe/se termină cu sunetul ...)
*”Adevărat” sau ”Fals” pentru anumite afirmații de genul ”Cuvântul băiat începe cu sunetul b” etc
Cele trei momente sunt constituite pe activitatea a trei animăluțe prietene care se află într-o tabără în pădure. Orice alegere corectă duce la pagina următoare iar o alegere incorectă duce la o pagină specială diferită pentru fiecare etapă.
Sarcina elevilor este să ajute personajele să obțină cele trei insigne aferente fiecărei etape de câte cinci sarcini.
Link către resursă - https://view.genial.ly/623eaf87f2692b00190079f5


Alte informații

Material realizat în Genial.ly


Cîrlig Marian, profesor de Altă disciplină

Gimnazială ”Dimitrie Ion Ghica” Radovanu, Radovanu, Călărași

Trimis la 09.04.2023 - 10:49


Materiale similare

Sunetul și litera F

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, I

Lecția propune formarea deprinderilor de a recunoaște literele învățate în cuvinte și propoziții, sau de a realiza corespondențe între imagini și cuvinte

Lala Portocala. Lecție de consolidare a literelor L și l

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, I

O simplă prezentare în powerpoint devine suportul central al lecției de consolidare a cunoștințelor, personajele prind viață și îi captivează pe copii, îi îndeamnă să pătrundă în frumoasa lume a poveștii descrise și să se implice activ și cu inima deschisă la toate activitățile de învățare.