Fundația Orange

Cuvântul – parte de propoziție

Concurs

Popescu Simona

Trimis la 19.01.2022

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, IV MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: "A ști, a face, a fi împreună"
Subiectul lecției: Cuvântul – parte de propoziție
Tipul lecției: mixtă
Am folosit aplicațiile Nearpod și Wordwall.


Proiecte didactice


Documente


Multimedia


Obiective operaționale cognitive:
Pe parcursul și la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să:

OC1: Să scrie cuvinte ce exprima parti de vorbire invatate; obiectivul este considerat realizat daca fiecare elev scrie cel putin patru cuvinte din cinci;

OC2: Să asocieze cuvinte cu partile de vorbire corespunzatoare; obiectivul este considerat
realizat daca fiecare elev asociaza corect cel putin trei cuvinte din cinci;

OC3: Să aranjeze corect cuvintele pentru a forma propozitii; obiectivul este considerat
realizat daca fiecare elev aranjeaza corect cuvintele in cel putin patru propozitii din cinci;

OC4: Să formuleze întrebări corespunzătoare unei părți de propoziție; obiectivul este
considerat realizat daca fiecare elev formuleaza cel putin patru intrebari din cinci;


Desfasurarea lectiei pe aplicatia NEARPOD https://app.nearpod.com/?pin=A1E7B8A756106F56ED758C1EB9A5B2A8-1

Activitatea 1- “Ce stim despre cuvinte?” Elevii vor nota in fisa, la rubrica “Stiu”, ce stiu ei despre cuvinte.

Activitatea 2 – “Ce vrem sa stim despre cuvinte?” Elevii vor nota in fisa ce vor sa afle despre cuvinte.

Activitate 3 – “Ce am aflat despre cuvinte?” Aflam astfel, ca pentru a comunica un mesaj, așezăm cuvintele într-o anumită ordine, alcătuind propoziții cu înțeles.


Aplicatia Wordwall - https://wordwall.net/resource/15107772

În propoziție, cuvântul devine parte de propoziție.
- Fiecare cuvânt dintr-o propoziție are un rol.
- Fiecare parte de propoziție poate fi descoperită cu ajutorul unei întrebări.

Pentru fixarea cunostințelor vom juca ”Time to climb!”, un joc Nearpod ce conține 5 întrebări.

Încheierea lecției: "Nu poți vedea bine, decât cu inima. Esențialul e invizibil pentru ochi."


 

 


Popescu Simona, profesor de Altă disciplină

Școala Gimnazială Nr. 3, Voluntari, Ilfov

Trimis la 19.01.2022 - 21:43


Materiale similare

București - capitala României

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, IV

Lecție interactivă de predare-învățare-evaluare a cunoștințelor la Geografie, despre orașul București - capitala țării (localizarea geografică, atestarea documentară, evoluția de-a lungul timpului, importanța economică, socială, politică și culturală); evaluarea cunoștințelor se face prin chestionare interactive.

(Premiat 2022, Proiectare didactică, I-IV) Munții Carpați

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, IV

Un material digital complex, un model de proiectare didactică a unei lecții la Geografie, constituită din predarea cunoștințelor despre Munții Carpați. Resursa educațională deschisă îmbină activitatea sincronă cu asincronă, facilitând elevilor învățarea conștientă și activă, inclusiv TIC.