Fundația Orange

Dă BLOCK agresivității!

Concurs

Pop Florin

Trimis la 27.02.2020

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, V, VI ÎNCEPĂTOR PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Aplicația poate fi utilizată în predarea conținuturilor pe tema Siguranței pe Internet la clasa a V-a și a VI-a în cadrul disciplinei Informatică și TIC.


Aplicații


Multimedia


Aplicația https://app.wand.education/view/5c42246f10bd4401 poate fi utilizată în predarea conținuturilor la clasa a V-a și a VI-a în cadrul disciplinei Informatică și TIC, pentru atingerea următoarelor competențe din programa școlară:

Clasa a V-a
1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor
1.3. Utilizarea eficientă și în siguranță a Internetului ca sursă de documentare
- analizarea unor situații în care Internetul poate genera pericole și identificarea unor soluții posibile, a unor metode de a evita astfel de situații (utilizând jocuri de rol, filme didactice etc.)
- stabilirea unor reguli pentru o navigare sigură și eficientă pe Internet

Clasa a VI-a
1.3. Aplicarea operațiilor specifice pentru comunicarea prin Internet
Comunicare prin Internet
- Măsuri de siguranță în utilizarea Internetului
- Protecția datelor personale în comunicarea prin Internet
- Reguli de comunicare în mediul online


Pop Florin, profesor de Informatică și TIC

Colegiul Economic Nicolae Titulescu Baia Mare, România, Baia Mare, Maramureș

Trimis la 27.02.2020 - 19:31


Materiale similare

Orar Digital

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, V, VI, VII, VIII

Produsul reprezintă un orar digital pentru clasă, unde fiecare oră din anul școlar poate avea atașată tema, lecția, test sau teza, carnet de elev digital unde se pot introduce notele și se pot vizualiza imediat mediile și un chat pentru socializare și anunțuri.

Internet Safety / Siguranță pe Internet

Interdisciplinar
INFORMATICĂ ȘI TIC, VI, VII, VIII

Adresat elevilor din ciclul gimnazial, acest set de resurse didactice digitale abordează tema siguranței pe Internet și poate fi folosit cu succes atât în predarea sincronă, cât și asincronă, în cadrul orelor de limba engleză sau a cursurilor opționale integrate.