Fundația Orange

Dacia

Alte resurse

Angelica Ionescu

Trimis la 24.04.2020

Istorie
ISTORIE, IV AVANSAT CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Rebus cu informații istorice despre Dacia


Aplicații


Multimedia


Rebusul permite o minimă evaluare personală a cunoștințelor dobândite despre Dacia, la ora de istorie. Forma aleasă este de rebus.

https://learningapps.org/watch?v=p682q12r519


Angelica Ionescu, profesor de Altă disciplină

Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu”, România, Călărași, Călărași

Trimis la 24.04.2020 - 11:24


Materiale similare

Monumente și locuri istorice incluse în patrimoniul UNESCO

Istorie
ISTORIE, IV

Proiect didactic care se încadrează la aria curriculară Om și societate, disciplina Istorie, având ca discipline integrate Geografia, Educația civică, Muzica și mișcarea. Lecția poate fi desfășurată atât online, cât și în format fizic, fiind integrate aplicații online.

Personalități istorice

Istorie
ISTORIE, IV

Identificarea numelor personalităților istorice din imagini