Fundația Orange

Dacii și romanii - Test

Concurs

Mihaela Gogu

Trimis la 29.01.2022

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, ISTORIE, IV ÎNCEPĂTOR EVALUARE

Un material digital complex, pentru lecțiile de istorie la clasa a IV-a, care poate fi folosit atât sincron cât și asincron, ca modalitate de evaluare formativă sau sumativă a cunoștințelor despre daci și romani. Cuprinde 17 itemi variați, care "acoperă" întreaga unitate de învățare.


Alte materiale educaționale


Multimedia


Resursa educațională deschisă este creată pe platforma LearningApps, și poate fi adaptată cu ușurință la alt tip de lecție- exemplu: de recapitulare sau de consolidare, în funcție de obiectivele urmărite în cadrul acestora.

A fost creată pornind de la competența specifică din programa școlară, de la Istorie, clasa a IV-a, „2.3. Identificarea, pe baza surselor, a cauzelor, a consecințelor și a elementelor care s-au schimbat sau nu într-o anumită perioadă de timp”.Alte informații

Acest test la Istorie este un material foarte bun de evaluare a cunoștințelor elevilor legate de daci și romani. Ușor de urmărit și rezolvat, de elevi, asincron, chiar și fără un adult ca ghid.


Mihaela Gogu, profesor de Istorie, Matematică, Limba și literatura română, Educație plastică, Educație tehnologică

Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru”, Baia, Suceava

Trimis la 29.01.2022 - 18:09


Materiale similare

Mihai Viteazu

Istorie
ISTORIE, IV

Materialul a fost creat în scopul aprofundării/evaluării cunoștințelor istorice despre domnitorul Mihai Viteazu. Se adresează elevilor și profesorilor.

Harta ilustrativ-interactiva Obiective turistice naturale din Romania

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, IV

Harta interactiva pentru clasa a IV-a