Fundația Orange

Testimoniale


Daniel Grecu, Școala Gimnazială Gugești

Digitaliada: Pe scurt, ce înseamnă pentru dumeavoastră educația digitală?

Prof. Daniel Grecu: Educația digitală presupune utilizarea de  lecții digitale, soft educațional, biblioteci digitale, platforme de e-learning, Moodle,Thinkquest, SEI, eTwinning, iTeach și Google Docs care permite  crearea de documente, foi de calcul sau prezentări ce pot fi lucrate împreună cu colegii, în același timp, chiar dacă ei se află la alt computer.

Digitaliada: De ce a este relevant pentrudvs. să participați la Digitaliada?  

Prof. Daniel Grecu: Este relevant pentru mine să particip la proiectul Digitaliada deoarece îmi place să lucrez în echipă, să fiu implicat în cadrul proiectelor, sunt atras de tehnologie și utilizarea/depanarea echipamentelor informatice. De asemenea, sunt interesat să mă perfecționez în predarea eficientă într-un mod atractiv a materiei din programa școlară la disciplina „Informatică și TIC”, ceea ce va conduce ulterior la obținerea unor rezultate deosebite la concursuri și olimpiade școlare.

Digitaliada: Dacă ar fi să vă descrieți, profesional, într-o frază-cheie, ce ați spune în primul rând despre dumneavoastră? 

Prof. Daniel Grecu: Sunt profesor de informatică cu o vechime de 12 ani, gradul didactic I, absolvent al Universității „Dunărea de Jos din Galați”, promoția 2004, specializarea Matematică - Informatică, cu rezultate deosebite la concursul județean MIR 2015-2017, obținând cu elevii Școlii Gugești locurile I și II .