Fundația Orange

De la valorile notelor muzicale la valorile umane

Concurs

Daniel Milencovici

Trimis la 29.01.2022

Educație muzicală
EDUCAȚIE MUZICALĂ, V MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

De la valorile notelor la valorile umane este o lecție de consolidare a cunoștinelor dobândite în cadrul unității de învățare legată de durata sunetelor. Este o proiectare modernă, interdisciplinară, care dezvoltă gândirea abstractă, dezvoltarea personală și realizează interconexiuni cu alte științe.Proiecte didactice


Documente


Lecția „De la valorile notelor muzicale la valorile umane” este o lecție interdisciplinară, realizată la clasa a V-a B, o lecție de consolidare a cunoștințelor învățate. Abordarea acestei lecții scoate în evidență o proiectare didactică bazată pe gândire critică, metoda ERRE (Evocare, realizarea sensului,reflecție, extindere). Ca și activități de consolidare am abordat secvențe care să exerseze conținutul muzical, (orchestra clasei, corpul-instrumentul nostru), dar și secvențe care fac trecerea către viața reală - valorile umane (în padlet, secvența extindere).

Pentru că în toate activitățile lucrez interdisciplinar, elevii sunt obișnuiți cu această abordare didactică, de asemenea, în această lecție aplic metode activ-participative, iar înainte de unitatea de învățare legată de durata sunetelor, împreună cu elevii am confecționat instrumente muzicale, pe care le vom folosi ca material/mijloc didactic pentru această lecție. Pe lângă aceste obiecte, am folosit instrumente neconvenționale și cele de percuție. De asemenea, tehnologia nu a lipsit, iar aplicațiile digitale au fost exersate în cadrul acestei lecții.

Există o strânsă legătură între competențele specifice și obiectivele operaționale pe care le propun pentru această lecție:

Competențe specifice:
1.2. Interpretarea unor fragmente simple instrumentale;
2.1. Utilizarea notației înălțimilor sunetelor în lecturarea și scrierea unor fragmente de piese în Do major și la minor;
2.2. Utilizarea notației duratelor (note și pauze) în fragmente muzicale simple;
3.1. Descrierea stărilor și ideilor generate de audierea unor lucrări muzicale.

Obiective operaționale proiectate:
O.1. să exemplifice corect valorile notelor din piesele muzicale propuse în activitate;
O.2. să descopere pe baza muzicogramei anumite elemente de limbaj muzical;
O.3. să compună o piesă muzicală pe baza valorilor notelor;
O.4. să conștientizeze legătura dintre valorile notelor și valorile umane.


Alte informații

Abordarea interdisciplinară în această lecție este legată de toate secvențele didactice în ansamblu, folosesc muzica în dezvoltarea armonioasă a copilului, în dezvoltarea gândirii abstracte, intuitive, dezvoltarea creativității, capacității de coordonare a mișcării, stimularea atenției, iar legătura ritmului muzical cu domeniile conexe în care întălnim acest concept fac ca aceste activități să abordeze interdisciplinar această temă.

În conceperea muzicogramei, pe lângă formele geometrice, liniile, spațiile, simbolurile utilizate, desenul în sine, elevul este invitat să utilizeze atenția distributivă la anumite structuri muzicale pe care le aude (pe unele le cunoaște) și care îl vor ajuta să înțeleagă design-ul lucrării.

Termenul de orchestră în clasă este un concept prin care elevii lucrează în echipe, sunt responsabili, pentru că fiecare este unic și este important ca instrument, ca notă, și doar impreună pot să redea din nou lucrarea muzicală compusă de compozitor în urmă cu mulți ani.


Daniel Milencovici, profesor de Educație muzicală

Scoala Gimnaziala Nr. 2, Timișoara, Timiș

Trimis la 29.01.2022 - 23:58


Materiale similare

Bingo Educațional

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, IV, V, VI, VII, VIII

Aplicația Bingo Educațional permite generarea unor cartonașe unice pentru jocul Bingo. Acest joc poate fi utilizat la orice disciplină, de la nivel preșcolar, până la nivel universitar. Toate jocurile elaborate rămân disponibile pentru alți utilizatori. Site: https://cubulet.ro/EduBingo/

(Premiat 2023, Proiectare didactică V-VIII) - Elemente de limbaj muzical. Ritmul (clasa a V-a)

Educație muzicală
EDUCAȚIE MUZICALĂ, V

Proiectul de față reprezintă planificarea Unității de învățare: Elemente de limbaj muzical. Ritmul, capitol de bază al materiei Educație muzicală. Se adresează clasei a V-a și este structurat în 10 lecții, dintre care 8 de predare, una de Consolidare și o ultimă lecție de Evaluare.