Fundația Orange

Demonstrații fără cuvinte

Concurs

Sorin Borodi

Trimis la 24.04.2017

Matematică
MATEMATICĂ, V, VI, VII, VIII AVANSAT PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Ilustrări vizuale care conduc la demonstrarea unor reguli sau formule matematice. Unele dintre acestea vizează pregătirea pentru performanță.Conținut video


Multimedia

https://youtu.be/lt3q8twBtHw
https://youtu.be/FJ8mQy-w5AY
https://youtu.be/4D8-yMPFi4o
https://youtu.be/pLB84qFHsMY
https://youtu.be/UTZd3u_u0TI
https://youtu.be/6V07CNwRQhc
https://youtu.be/NcSQPqF-xF0
https://youtu.be/rtSIHk-9zKg
https://youtu.be/UzCVEfyvS5k

Suma numerelor impare consecutive 1+3+5+…
Volumul trunchiului de piramidă
Teorema lui Pitagora
Deducerea formulei ariei unui dodecagon regulat
Suma cuburilor consecutive (două metode)
Suma pătratelor consecutive
Cubul unei sume
Suma numerelor naturale consecutive


Sorin Borodi, profesor de Matematică

Liceul Teoretic , Romania, Dej, Cluj

Trimis la 24.04.2017 - 11:18


Materiale similare

Ritmul muzical

Interdisciplinar
MATEMATICĂ, V

Fiecare notă muzicală pe care o întâlnim pe portativ ne comunică 2 aspecte:
- înălțimea sunetului
- ritmul (valoarea în timp a acelei note muzicale)
Datorită ritmului, melodiile pot fi lente sau ritmate, iar acest aspect shimbă total percepția asupra aceleiași lucrări muzicale.

Lecția: Estimarea rădăcinii pătrate dintr-un număr rațional

Matematică
MATEMATICĂ, VII

Conținutul video propus, asociat conținutului „rădăcina pătrată a pătratului unui număr natural și estimarea rădăcinii pătrate dintr-un număr rațional”, facilitează formarea competențelor prevăzute de programă corespunzătoare conținutului menționat.