Fundația Orange

Descoperă Informatica

Concurs

Andreea Duiu

Trimis la 28.12.2020

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, V, VI, VII, VIII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Vă propun un site pentru elevii din clasele 5-8 prin care pot învață informatica.Alte materiale educaționale


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Aplicația presupune un set de teste de începători în programare, în limbajul C++. Am realizat 7 teste ce pot ajuta elevul în a-și verifica cunoștințele. Daca un răspuns este greșit, platforma îl va corecta și îi va indica răspunsul corect. Toate întrebările au doar o variantă corectă din cele 4 posibile.


În arhivă se află componentele platformei, iar pagina de început este home.html

Andreea Duiu

Târgu Jiu, Gorj

Trimis la 28.12.2020 - 19:14


Materiale similare

Programa cursului opțional „Comunicare digitală”

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VIII

Cursul opțional „Comunicare digitală” urmărește competențe transversale. În mod direct, urmărește competențele-cheie: comunicare în limba maternă; competența digitală; sensibilizare și exprimare culturală; competențe sociale și civice, iar indirect: a învața să înveți.

Tutoriale

Interdisciplinar
GEOGRAFIE, V, VI, VII, VIII

Playlist-ul de tutoriale are ca temă demonstrarea modului de utilizare a diverselor platforme/instrumente online sau programe (power point) pentru realizarea unor hărți, crearea unor proiecte/jurnale de călătorie la disciplina geografie, editarea unor fotografii (in power point sau paint 3D) etc.