Fundația Orange

Descrierea

Concurs

camelia_chirila

Trimis la 05.02.2018

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, V, VI, VII, VIII ÎNCEPĂTOR PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Materialul propune un exercițiu de scriere de text descriptiv, Prin imaginile utilizate, elevul are acces mai ușor atât la imaginea pe care urmează să o descrie, cât și la instrumentele necesare.


Proiecte didactice


Documente


camelia_chirila, profesor de Limba și literatura română

Colegiul Național Moise Nicoară, România, Arad, Arad

Trimis la 05.02.2018 - 20:05


Materiale similare

Lecția „Raportul realitate – ficțiune în textul epic” este realizată în cadrul CDȘ – „Strategii de comprehensiune lectorală”, la clasa a VII-a.

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII

Lecție de fixare a cunoștințelor, de formare a priceperilor și deprinderilor de
muncă independentă și de aplicare a cunoștințelor în practica vorbirii și scrierii limbii române. Scopul: Valorificarea informațiilor de limbă română și de teorie literară în înțelegerea și interpretarea textului literar.

Proiect didactic limba română

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI

Materialul este un proiect didactic al unei lecții mixte pentru clasa a VI-a ce are ca temă Textul descriptiv în versuri. Respectă programa de limba și literatura română actuală (OMEN nr.3393 / 28.02.2017) și folosește ca text suport „Balul pomilor” de Dimitrie Anghel.