Fundația Orange

Detective Stories, Volume 6/2019

Concurs

Gabriela Sandru

Trimis la 31.01.2020

Limbi moderne
LIMBI MODERNE, VIII MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Elevii ca autori de romane polițiste în limba engleză? Desigur!Alte materiale educaționale


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Multimedia

https://issuu.com/gabrielasandru/docs/detective_stories_2019
https://issuu.com/gabrielasandru/docs/detective_stories_volume_5_2017

Pentru a realiza o culegere de povestiri polițiste este nevoie de 4-5 ore la clasă (la începutul anului școlar sau în perioada „Școala altfel”). Se formează grupe de câte 4-5 elevi și se desemnează câte un lider, responsabil și cu tehnoredactarea documentului pentru grupa sa.

Elevii primesc fișa de lucru cu instrucțiunile și descoperă ce conține fiecare capitol. La prima oră se stabilește intriga și se schițează personajele. Ciornele sunt trimise profesorului via email. Acesta face propuneri de îmbunătățire a conținutului. În orele următoare, elevii redactează celelalte capitole.

Profesorul monitorizează activitatea grupelor și oferă lămuriri acolo unde este nevoie. La finalul fiecărei ore, documentul inițial este dezvoltat, astfel încât la final se vor genera atâtea povestiri câte grupe au fost formate inițial. Aceste povestiri pot fi ilustrate prin contribuția elevilor talentați la desen/ grafică.

Cartea rezultată din suma povestirilor grupelor se încarcă sub forma unui document .pdf pe platformele gratuite care permit „răsfoirea” online - publitas.com sau issuu.

https://issuu.com/gabrielasandru/docs/detective_stories_2019

https://issuu.com/gabrielasandru/docs/detective_stories_volume_5_2017


Gabriela Sandru, profesor de Limbi moderne

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, Romania, Târgu Mureș, Mureș

Trimis la 31.01.2020 - 23:19


Materiale similare

Open Educational Resourses

Limbi moderne
LIMBI MODERNE, V, VI, VII, VIII

Open Educational Resourses Wakelet collection includes a wide range of educational resourses, games etc based on materials, digital outputs of awarded eTwinning Projects.

Past Tenses

Limbi moderne
LIMBI MODERNE, VIII

Evaluare formată din trei teste grilă a câte 30 întrebări având ca scop fixarea și/sau verificarea timpurilor trecute din limba engleză.