Fundația Orange

Dinamica apelor oceanice

Concurs

Dobrea Ana-Maria

Trimis la 29.12.2020

Geografie
GEOGRAFIE, V MEDIU PREDARE

Lecție interactivă conține suport audio, imagini, text informativ, harta geografică, aplicații practice (experimente), chestionar-evaluare tipuri de itemi diferiți. Lectia se poate urmari aici.Proiecte didactice


Documente


Lectia se poate urmari accesand link-ul https://library.livresq.com/details/5fa80fe34d37810007c6489b

Disciplina: Geografie
Clasa: a V-a

Număr de ore/săptămână: 1

Unitatea de învățare: Terra – o planetă în transformare. Geosferele Terrei. Hidrosfera.

Competențe generale:

1.Prezentarea realității geografice, utilizând mijloace și limbaje specifice

Competențe specifice:

1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice observate direct sau indirect

Activități de învățare:

- caracterizarea unor aspecte ale elementelor și fenomenelor geografice reprezentate pe suporturi variate (schițe, imagini), pe baza unui algoritm dat;
- prezentarea elementelor și a fenomenelor geografice percepute indirect reprezentate pe diferite suporturi (suport audio, harta, imagini).

Resurse:

1. procedurale: observația, explicația prin text, imagini,
2. materiale: imagini, text informativ, harta geografică
3. temporale: 40 de minute
4. forme de organizare: individual


Dobrea Ana-Maria, profesor de Geografie

Școala Gimnazială Bucovăț, Craiova, Dolj

Trimis la 29.12.2020 - 16:43


Materiale similare

Proiect de lecție geografie la clase simultane (V-VIII)

Geografie
GEOGRAFIE, V, VI, VII, VIII

Proiectul de lecție propus de mine este pentru clase simultane (V-VIII)

Oceanul Planetar - componente și localizare

Geografie
GEOGRAFIE, V

Lecția interactivă conține suport video, imagini, text informativ, harta geografică, schiță – desen, aplicații practice, chestionar – evaluare cu tipuri de itemi diferiți.
Se poate urmări accesând library.livresq.com