Fundația Orange

Testimoniale


Director Anca Grecu, Școala Gimnazială Gugești, Vrancea

Director Anca Grecu, Școala Gimnazială Gugești, Vrancea

Digitaliada: Cum vedeți integrată educația digitală în desfășurarea „clasică”, tradițională, a unei ore? 

Director Anca Grecu: Educația digitală completează cu succes activitatea clasică în procesul instructiv - educativ. De aceea, elevii sunt mai motivați și participă cu interes la rezolvarea sarcinilor propuse de profesor. Desigur, toate acestea au ca finalitate însușirea temeinică a noțiunilor. Câștigul este în egală măsură  al elevului, dar și al profesorului care reușește, prin intermediul instrumentelor digitale, să determine elevul să-și dorească să fie mai bine informat, mai bine pregătit pentru această societate aflată într-o continuă schimbare.

Digitaliada: De ce este relevantă pentru dvs. participarea la Digitaliada?

Director Anca Grecu: Proiectul Digitaliada răspunde pe deplin dorinței de cunoaștere, de autodepășire. Este proiectul prin intermediul căruia noi, cadrele didactice, avem posibilitatea de a prezenta conținutul într-o manieră mult mai atractivă. Este evident că, în actualul context educațional, dascălului îi revine  misiunea de a determina o schimbare la nivelul mentalității elevului, de a-l pregăti pentru viață. Așadar, Digitaliada este despre și pentru oameni inimoși și implicați.

Digitaliada: Dacă ar fi să selectați câteva elemente-cheie din activitatea dvs. profesională, din CV-ul dvs., ce ați selecta?

Director Anca Grecu: Sunt o fire energică, sociabilă și dornică să mă perfecționez în permanență. Înțeleg că doar printr-o educație de calitate, pe care o oferim elevilor noștri, putem forma viitorii cetățeni responsabili de mâine.