Fundația Orange

Testimoniale


Director Mihalcea, Pârscov: Acasă, 21% dintre elevi nu au calculator și 47% nu au acces la internet

Director Mihalcea, Pârscov: Acasă, 21% dintre elevi nu au calculator și 47% nu au acces la internet

FOTO: Avantajele digitalului au fost recunoscute în școala Pârscov de foarte mult timp: conducerea a introdus de mai mulți ani opționale de TIC, inclusiv unul transdisciplinar „Complemente de matematică, îmbinând elemente de matematică și TIC. / foto: Aurora Mihalcea / scoalapirscov.ro


Școala rămâne singurul loc unde copiii se pot conecta la tehnologie. Încă de la înscrierea în competiția Digitaliada, directorul Aurora Mihalcea arăta cât de mult apreciază profesorii din Pârscov importanța utilizării digitalului în educație.

O persoană tânără și energică, directorul Aurora Mihalcea a motivat înscrierea în Digitaliada prin următoarele premise și argumente:

„Pentru școala noastră, una dintre cele mai mari provocări rămâne pregătirea elevilor pentru adaptarea lor la actualele, dar și la viitoarele condiții evolutive ale vieții contemporane. Aceasta impune necesitatea plasării copiilor în centrul unor experiențe integrate de studiu, învățare, comunicare, evoluție și trăire, având la dispoziție tehnologia necesară.

Școala a considerat că are un avantaj în pregătirea cadrelor didactice. Utilizarea echipamentelor IT oferă următoarele avantaje: independență temporală, feedback din partea copiilor, ușurința în utilizarea unor surse variate de informare, posibilitatea profesorilor de a completa setul de lecții interactive prezente deja în sistemul AeL.

De asemenea, utilizarea calculatorului și a altor echipamente oferă:
- posibilitatea de a stimula procese și fenomene în mișcare prin imagini animate
- crearea de situații-problemă cu valoare stimulativă și motivațională, pentru elevi
- îmbunătățirea procesului de conexiune inversă
- desfășurarea de activități diferențiate pe grupe de nivel, de activități de autoinstruire, de autotestare și recapitulare
- organizarea de jocuri didactice în scopul aprofundării cunoștințelor și abilităților de comunicare.

Pentru că aceste avantaje au fost recunoscute în școala Pârscov de foarte mult timp, la nivelul claselor V-VIII au fost propuse și derulate mai multe oționale de TIC. Mai mult chiar, timp de 5 ani, la nivelul claselor a VIII-a am implementat un opțional transdisciplinar intitulat „Complemente de matematică”, disciplina îmbinând elementele de TIC cu cele de matematică.”

În școala noastră elevii și întreg personalul au la dispoziție echipamentele necesare, le folosesc cu maximum de randament având în vedere uzura morală și fizică a acestora. Anual, întocmim o listă cu echipamentele care ar trebui reparate sau schimbate, dar din cauza lipsei fondurilor eram nevoiți să le utilizăm în continuare, deși cele mai multe dintre calculatoare erau achiziționate în anul 2007.

Din analiza nevoilor cu privire la dotări, rezulta în mod clar că ar fi nevoie de un număr mare de calculatoare/laptopuri pentru înlocuirea celor din laboratorul de informatică și din sălile de clasă.

În plus, în fiecare sală de clasă sau laborator ar trebui să existe videoproiector, astfel încât la orice oră să poată fi folosit cu ușurință.

Profesorii sunt nevoiți să preia aparatura din laboratorul de informatică, să o instaleze în sala unde este ora de curs, după care o aduc din nou pentru a fi preluată de următorul cadru didactic. O asemenea pendulare a aparaturii nu poate duce decât la uzura ei rapidă și, în plus, de multe ori există suprapuneri ale cerințelor cadrelor didactice.
Echipamentele amintite pot fi folosite atât în derularea orelor de TIC, a orelor specifice diferitelor discipline pentru care există lecții AeL, pentru pregătirea unor teme, proiecte, atât de către elevii școlii, precum și de cadrele didactice sau personalul didactic auxiliar.

Multe dintre platformele educaționale necesită ca tehnica utilizată pentru accesarea lor să aibă caracteristici superioare, actualele PC-uri fiind de multe ori blocate sau imposibil de folosit. Cadrele didactice se văd obligate să-și asigure posibilitatea de a accesa platforma educațională utilizată în activitatea didactică folosindu-și laptopuri personale.

Considerăm că problema dotării cu echipamente IT este o problemă reală a școlii și că, pe măsură ce va fi rezolvată, va deveni un suport valoros pentru derularea unor activități instructiv-educativ de calitate.

21% dintre elevii școlii nu au acasă un calculator, iar 47% dintre ei nu au conexiune la internet, școala fiind singurul loc în care au acces la aceste dotări și rețele.

Este natural ca toate aceste avantaje pe care le poate oferi implementarea mijloacelor și resurselor TIC să fie resimțite de elevii școlii noastre, lucru care nu poate fi realizat decât prin utilizarea unor mijloace și echipamente tehnice moderne, precum și prin formarea profesorilor școlii în utilizarea acestor tipuri de resurse tehnologice.

Digitaliada reprezintă o importantă cale de valorificare a experienței anterioare, precum și modalitatea prin care putem atinge următoarele obiective: îmbunătățirea calității educației, egalitatea de șanse pentru copii, valorizarea experienței cadrelor didactice, a expertizei oferite prin Digitaliada și a participanților la Digitaliada.”

***

Școala Gimnazială „Vasile Voiculescu” din comuna Pârscov, județul Buzău, este una din cele 10 școli parte din proiectul-pilot Digitaliada.