Fundația Orange

Diversitatea lumii vii

Concurs

Irina Radu

Trimis la 11.01.2019

Biologie
BIOLOGIE, V, VI MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Materialul reprezintă o clasificare, însoțită de imagini, a lumii vii, cu detalieri pentru animalele vertebrate. Este util pentru elevii claselor gimnaziale, în cadrul orelor de biologie.Proiecte didactice


Documente


Suprafața pământului este populată de aproximativ 500.000 de specii de plante și 1.500.000 de specii de animale. Nu există regiuni ale globului lipsite de viață. Pe orice teritoriu conviețuiesc mai multe specii de microorganisme, plante și animale care depind unele de altele și, împreună, de factorii de mediu.
Diversitatea lumii vii a impus gruparea organismelor în sisteme de clasificare.
Principalul criteriu de clasificare este cel reproductiv. Unitățile de clasificare se numesc taxoni (taxis = ordine), iar ramura biologiei care se ocupă cu clasificarea organismelor se numește taxonomie. Grupele de organisme se încadrează în mai multe categorii sistematice: regnul, încrengătura, clasa, ordinul, familia, genul, specia.
Specia reprezintă unitatea de bază în clasificarea organismelor și cuprinde indivizi cu caracteristici asemănătoare, care iau naștere din strămoși comuni și se pot încrucișa dând urmași fertili.
Genul cuprinde mai multe specii cu caracter foarte apropiat între ele.
Familia reunește genuri înrudite.
Ordinul cuprinde mai multe familii cu caractere comune.
Clasa reunește mai multe ordine cu caractere asemănătoare.
Încrengătura cuprinde mai multe clase cu caracteristici generale comune.
Regnul reunește încrengăturile cu caractere comune.
Pe parcursul lecțiilor de biologie de la clasele gimnaziale se utilizează diferite categorii de viețuitoare pentru exemplificări, iar materialul propus este util, elevii economisind timp prețios.


Irina Radu, profesor de Biologie

Gimnazială Răcăciuni, România, Răcăciuni, Bacău

Trimis la 11.01.2019 - 17:01


Materiale similare

Proiect de lectie - Vaca

Biologie
BIOLOGIE, VI

Vaca este un animal domestic, membru al subordinului Ruminantia, rumegatoarele, familia Bovidae, care face parte din grupul vitelor cornute mari. Vacile sunt crescute pentru carne, piele si lapte, si ca animale de tractiune.

Proiect de tehnologie didactică (Pledoarie pentru abordarea unei noțiuni din perspectivă transdisciplinară)

Interdisciplinar
INFORMATICĂ ȘI TIC, VI

Lumea modernă, dominată de tehnologie lasă din ce în ce mai puțin spațiu pentru manifestarea creativității elevilor, pentru ca ei să poată aborda într-o viziune unitară aspecte ale științei și ale artei. Am încercat realizarea unui proiect didactic care să îmbine noțiunile științifice și artistice.