Fundația Orange

Documentele electronice în era digitală

Alte resurse

Valentin Pop

Trimis la 18.03.2019

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, VIII PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Unitatea de învățare este orientată spre rezolvarea unor sarcini de lucru, utilizându-se preponderent metoda învățării și a formării deprinderilor prin rezolvarea unei game cât mai variate de aplicații practice și punându-se accent pe realizarea de proiecte. Această unitate își propune realizarea unui singur proiect pe baza unui proiect de grup și a unui proiect individual.Proiecte didactice


Galerie imagini, clic pentru zoom


Multimedia


Predarea-învățarea va fi orientată pe rezolvarea unor sarcini de lucru, utilizându-se preponderent metoda învățării și a formării deprinderilor prin rezolvarea unei game cât mai variate de aplicații practice și punându-se accent pe realizarea cu exactitate și la timp a cerințelor. Realizarea proiectelor în cadrul activităților practice va urmări dezvoltarea abilităților de lucru în echipă, cooperare, colaborare si comunicare.
Pregătirea pentru unitatea de învățare
Unitatea presupune ca elevii să dețină cunoștințe medii IT, respectiv operare pe calculator. Va fi completată de către elevi o diagramă K-W-L.
Cercetare și culegere de informații
Înainte de a-i pune pe elevi să lucreze la sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească, se vor explica modalitățile eficace de adunare a informațiilor. Se cere elevilor să facă o listă cu modalități de colectare a informațiilor și a tehnicilor de găsire a răspunsurilor la întrebări. După ce lista a fost completată este discutată fiecare tehnică. Se evidențiază faptul că includerea informațiilor din mai multe surse și folosirea mai multor tehnici de cercetare dau cercetării proiectului mai multă validitate și interes.
Introducerea unității de învățare
Profesorul face un rezumat al editorului de texte Microsoft Word printr-o prezentare PowerPoint prin intermediul rețelei locale de calculatoare (programul NetOp School).
Înaintea prezentării vor fi puse întrebările unității. Prezentarea va fi interactivă conținând întrebări din partea profesorului și în timpul derulării ei. În timpul derulării prezentării vor fi puse întrebări pentru a evalua înțelegerea elevilor.


Alte informații

Realizarea de proiecte de grup in cadrul activităților practice va dezvolta abilități de lucru în echipă, abilități de gândire de nivel superior cu privire la ideile importante, abilități de comunicare și colaborare, creativitate, capacitate de adaptare, auto-formare și responsabilitate socială, dar și abilități de realizare și punere în practică a situațiilor concrete a nevoilor personale prin proiectele individuale.
Evaluarea vizează, pe lângă transpunerea documentelor obișnuite în format electronic, și interpretarea, expunerea, prezentarea creativă a informațiilor, adaptarea cu noile formate și cerințe virtuale. Pe lângă acestea, unitatea își propune stabilirea unei conexiuni cu noțiunile de Internet asimilate în unitatea precedentă prin realizarea unui wiki al clasei care să cuprindă domeniile de interes ale fiecărei grupe prin postarea documentelor electronice realizate (proiectul de grup), alături de o prezentare a fiecărui elev care a contribuit la proiect printr-o prezentare pe un blog personal și reflecțiile acestuia cu privire la desfășurarea și implicarea în proiect (proiectul individual).
Pentru buna desfășurare a orelor și aplicarea programei, conținutul instruirii este adaptat la conținutul disciplinelor tehnice de specialitate, iar locul de desfășurare este laboratorul de informatică cu un număr suficient de calculatoare conectate la rețeaua Internet.


Valentin Pop

Baia Mare, Maramureș

Trimis la 18.03.2019 - 10:22


Materiale similare

Editarea grafică a imaginii - programă opțional

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, VIII

Cursul opțional “ Editarea grafică a imaginii”, propus pentru clasa a VIII-a, gimnaziu, are ca scop principal dezvoltarea competențelor digitale, de lucru cu editoare grafice avansate, lucrul în echipă și formarea abilităților de a crea produse grafice de calitate.

Asistent Vocal Inteligență Artificială Python Clasa a VIII-a Informatică

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, VIII

Propun acest proiect pentru a fi prezentat in fata elevilor de clasa a VIII-a la orele de Informatica si TIC. Crearea unui asistent vocal in Python este extrem de simpla si elevii vor prinde drag de aceasta materie daca vor vedea ca au creat ceva cu propriile maini.