Fundația Orange

Drepte perpendiculare, drepte oblice, distanța de la un punct la o dreaptă

Alte resurse

Digitaliada

Trimis la 10.11.2017

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic privind perpendicularitatea, dreptele perpendiculare, dreptele oblice, distanța de la un punct la o dreaptă.Proiecte didactice


Documente


Proiect didactic realizat de Monica Maria Popovici, profesor Digitaliada, revizuit de Laura Erculescu, profesor Colegiul Național „Ienachiță Văcărescu” Târgoviște.

Textul și ilustrațiile din acest document sunt licențiate de Fundația Orange conform termenilor și condițiilor licenței Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) care poate fi consultată pe pagina web https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/. Pus la dispoziție în cadrul programului Digitaliada.

În această lecție introductivă, elevii vor învăța să descrie, să construiască și să indice: drepte perpendiculare, drepte oblice, distanța de la un punct la o dreaptă. Utilizând aplicația Pythagorea, elevii vor reuși să realizeze reprezentările plane ale figurilor geometrice cerute în enunțuri. Elevii vor lucra individual.


Alte informații

Clasa a VI-a - Consolidarea noțiunilor de perpendicularitate, utilizând aplicația Pythagorea.


Digitaliada, profesor de Matematică

București

Trimis la 10.11.2017 - 12:16


Materiale similare

Unghiuri complementare, unghiuri suplementare, unghiuri adiacente

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Această aplicație își propune ca elevii să înțeleagă când două unghiuri sunt complementare, suplementare și adiacente. Elevii vor fi capabili să utilizeze proprietățile referitoare la unghiuri complentare și suplementare pentru calcularea măsurilor unor unghiuri.

Gătim si folosim matematica

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Această lecție poate fi folosită la recapitularea noțiunilor legate de rapoarte, procente și proporții. Compentența specifică urmărită este 3.2. Aplicarea unor metode specifice de rezolvare a problemelor în care intervin rapoarte, proporții și mărimi direct/invers proporționale.