Fundația Orange

Drepturile copilului - MUTAT

Concurs

Didina Botgros

Trimis la 21.01.2019

Interdisciplinar
INFORMATICĂ ȘI TIC, EDUCAȚIE CIVICĂ / SOCIALĂ, V, VI MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Obiectivele operaționale ale activității la clasă au fost atinse mai ușor prin folosirea unui material video interactiv la acestă temă, în care s-au sintetizat cunoștințele referitoare la drepturile copilului.Conținut video


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Multimedia


Materialul video a fost realizat și folosit într-o lecție de educație socială/educație civică în cadrul unui proiect eTwinning bilateral România – Moldova.
Obiectivele operaționale ale activității la clasă au fost atinse mai ușor prin folosirea unui material video interactiv la acestă temă, în care s-au sintetizat cunoștințele referitoare la drepturile copilului. Forma atractivă a materialului și imaginile relevante folosite provoacă elevii să-și exprime punctele de vedere personale, să adreseze întrebări și să formuleze răspunsuri, să construiască argumente, să realizeze conexiuni logice și să-și susțină propriile idei.
Atât materialul video cât și conferința online între elevii din cele două țari au condus la exersarea gândirii critice în contextul drepturilor copilului studiate din variate perspective.
Consider că acest gen de lecții interactive sunt un ajutor atât pentru cadrul didactic dar și pentru elev, îl motivează să participe, să interacționeze și să își dezvolte creativitatea.
Avantajele incontestabile ale prezentărilor electronice țin, în special, de calitatea lor de a include un volum foarte mare de informație, necesară studierii, prezentată într-o formă accesibilă auditoriului, susținerea vizuală a mesajului verbal al profesorului și posibilitatea de a reveni la conținutul studiat și prezentat atât în cadrul prelegerii, cât și ulterior.
Folosirea efectivă a TIC pentru a consolida predarea și învățarea în toate ariile curriculare, pentru a susține învățarea prin cooperare, a promova competențele necesare în secolul XXI este necondiționată astăzi când a învăța înseamnă să-ți procuri informații actuale de pe internet, să faci schimb cu alții de cunoștințe și idei în cadrul rețelelor de socializare online și să discuți și să contribui activ la conținuturile disponibile în cadrul acestor rețele.


Didina Botgros

Scoala Gimnaziala Sf.Varvara Aninoasa, Romania, Aninoasa, Hunedoara

Trimis la 21.01.2019 - 19:23


Materiale similare

Tutorial Clone - Scratch

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, VI

Tutorial clone - o modalitate de utilizare a opțiunii de clonare a obiectelor în Sratch, integrată într-un joc.

Pentru un internet mai sigur și mai prietenos

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, V, VI, VII, VIII

Acest videoclip promovează siguranța și amabilitatea online. Copiii pot înțelege puterea cuvintelor, dar și cum afectează bullying-ul.