Fundația Orange

Drepturile și responsabilitățile copilului

Concurs

Ani Veronica

Trimis la 28.12.2021

Interdisciplinar
EDUCAȚIE CIVICĂ / SOCIALĂ, DEZVOLTARE PERSONALĂ, III, IV ÎNCEPĂTOR PREDARE

Existența drepturilor atrage după sine existența responsabilităților. Materialul realizat prezintă câteva dintre drepturile copilului. De asemenea, sunt prezentate cele 4 principii fundamentale ale Convenției ONU cu privire la drepturile copilului.


Conținut video


Documente


Existența drepturilor atrage după sine existența responsabilităților, a îndatoririlor. Acest material video cuprinde atât exemple de drepturi cât și respondabilitati ale copilului. Poate fi utilizat la ora de educație civică.

Adoptarea în 1989 a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului are o importanță deosebită. Copiii se pot dezvolta armonios doar în măsura în care beneficiază de aceste drepturi.


Ani Veronica, profesor de Educație civică / socială

CJRAE Sibiu / Școala Gimnazială, Sibiu

Trimis la 28.12.2021 - 17:49


Materiale similare

Educație Civică clasa a III-a: Noi, Animalele și Plantele

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, III

Materialul poate fi folosit la clasă atât în lecțiile online (share de ecran sau trimis pe classroom ca și atașament), cât și în lecțiile offline (urmărirea prin intermediul unui video-proiector). Ajută la înțelegerea unor informații într-un mod plăcut stimulând vizualul, auditivul și kinestezicul.

Amintiri și surprize de Crăciun în ThingLink

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, I, II, III, IV

Materialul reprezintă un model de bună practică în utilizarea și integrarea platformei ThingLink la clasă, dar și în activitățile extrașcolare. Oferă idei diverse cu activități și proiecte de Crăciun, dezvoltând competențele digitale celor ce doresc să ofere un astfel de cadou digital.