Fundația Orange

Educație tehnologică și aplicații practice, clasa a V-a, Planificare semestrială și proiectarea unităților de învățare

Concurs

Marinela Mocanu

Trimis la 19.01.2022

Educație tehnologică
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, V MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Materialul propus este planificarea semestrială și proiectarea unităților de învățare la Educație tehnologică și aplicații practice, clasa a V-a.


Proiecte didactice


Documente


Materialul propus este planificarea calendaristică și proiectarea UI la clasa a V-a, disciplina Educație tehnologică și aplicații practice. Planificarea corespunde programei în vigoare, aprobată cu OM nr. 3393 din 28.02.2017

Pe prima pagină este o planificare anuală, apoi planificarea calendaristică a unităților de învățare, cu rubrici care respectă sugestiile metodologice din programa școlară.

Proiectarea unităților de învățare respectă metodologia de proiectare, pentru fiecare UI sunt prevăzute activități practice și proiectele ce vor fi realizate.

Pentru unitatea de învățare Produse Alimentare se va folosi resursa digitală propusă la categoria Aplicații.

Pentru fiecare unitate de învățare sunt stabilite Lucrarea / proiectul, Detalieri de conținut, Competențe specifice, Activități de învățare, Resurse de timp, Data, Resurse materiale, Evaluare.


Marinela Mocanu, profesor de Informatică și TIC, Educație tehnologică

Școala Gimnazială ”Aurelian Stanciu”, Salcea, Suceava

Trimis la 19.01.2022 - 13:19


Materiale similare

Planificare calendaristică și proiectarea unităților de învățare, disciplina Educație tehnologică și aplicații practice, cu integrarea resurselor educaționale deschise

Educație tehnologică
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, V

Documentele de planificare/proiectare respectă programa școlară și propun folosirea la clasă a manualului de ETAP, clasa a V-a, Editura Aramis, pentru care sunt coordonator al echipei de autori. În proiectarea unităților de învățare sunt integrate RED-uri, reaizate în calitate de expert RED

Curriculum adaptat pentru elev cu CES, Educație tehnologică și aplicații practice, clasa a V-a

Educație tehnologică
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, V

Pentru elevii cu CES se elaborează curriculum adaptat de către profesorii care predau la clasă, cu sau fără sprijinul profesorului itinerant.